Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 43 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Michael Gøtze x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Ret på flere felter – Forvaltning, Governance, Retssikkerhed (1. udg.)

Ret på flere felter – Forvaltning, Governance, Retssikkerhed (1. udg.)

Festskrift til Carsten Henrichsen

Med dette festskrift hylder vi vores kollega og ven Carsten Henrichsen

Ingen adgang

Når offentligt bliver privat - Anmeldelse af Azad Taheri Abkenar: Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, 324 sider

Michael Gøtze

Ingen adgang

Digital reform af dansk lovgivningskultur

Michael Gøtze

Ingen adgang

Skjult lydoptagelse som bevissikring – Implikationer af Højesterets dom i U 2019.3878

Michael Gøtze

Ingen adgang

Forflyttelse af tjenestemandsansatte som led i strukturreform

HD af 13/11 2010 (U 2011.551/2 H)

Michael Gøtze

Ingen adgang

Tidsbegrænsning af ombudsmandens embedsperiode

Michael Gøtze

Ingen adgang

Domstolenes prøvelsesstrategier i forvaltningssager

Michael Gøtze

Ingen adgang

Forvaltningsretlig baggrundsret

Michael Gøtze

Ingen adgang

Arbejdsgiveres brug af straffeattester

Michael Gøtze

Ingen adgang

Henvisningspraksis i sager af principiel karakter

HK af 14/12 2007 (U 2008.694 H)

Michael Gøtze