Søgeresultater

Viser 1 - 1 af 1 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Mia Nørgaard x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mia Nørgaard

I artiklen behandles medlemsstaternes nationale myndigheders administrative kontrol af dyretransport og fastsættelsen af sanktioner for overtrædelser af transportreglerne i lyset af de krav og principper, der gælder efter EU’s forordning om transport af dyr. Der er fokus på at beskrive og forklare de forskelle, der er tale om både i forhold til anvendelsen af forordningens regler og i forhold til sanktionering af overtrædelser, ligesom der ses på de problemer, som forskellene giver anledning til. I forlængelse heraf overvejes der mulige løsninger på de afdækkede problemer.

(Denne artikel er fagfællebedømt.)