Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 35 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Lennart Lynge Andersen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Fuldmagt og fremtidsfuldmagt (1. udg.)

Fuldmagt og fremtidsfuldmagt (1. udg.)

– Nye synsvinkler

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.

Ingen adgang
Omslag Aftaleloven (6. udg.)

Aftaleloven (6. udg.)

med kommentarer

Lennart Lynge Andersen

Aftaleloven med kommentarer er en opdateret udgave, som indeholder en række domme og afgørelser, som er kommet siden seneste udgave. Denne sjette udgave af aftaleloven med kommentarer er en ajourføring af den tidligere udgave og en revision, hvori ny teori og praksis er reflekteret. Herudover er der foretaget en udrensning af gammelt materiale og ældre domme. Aftaleloven er opdateret med materiale tilgængeligt frem til den 1. april 2014. Senere materiale er undtagelsesvis medtaget.

Ingen adgang
Omslag Lov om fremtidsfuldmagter (1. udg.)

Lov om fremtidsfuldmagter (1. udg.)

med kommentarer

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen

En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017. Loven omhandler dermed et nyt retsinstitut. Der er kun et lovforslag samt høringssvar med ministerielle kommentarer at holde sig til, og inspiration til uddybning heraf må i vidt omfang hentes udenlands. De kan findes i (nyligt gennemførte) norske og svenske love samt i en Europarådsrekommendation fra 2009 med en forklarende rapport. Bidrag fra disse kilder er derfor medtaget i et vist omfang.

Ingen adgang
Omslag Fremtidsfuldmagt i personlige forhold (1. udg.)

Fremtidsfuldmagt i personlige forhold (1. udg.)

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen

Bogen analyserer fremtidsfuldsmagtslovens § 10, der omhandler fremtidsfuldmagt i personlige forhold. Der peges på en række spørgsmål, der vanskeliggør den praktiske anvendelse af fremtidsfuldmagten. Bogen afsluttes med en »tilstandsrapport«, der indeholder bud på en række forhold, der bør tages i betragtning ved den bebudede lovevaluering i 2022.

Ingen adgang

Den handlekraftige kurator og det, der ligner – stopannoncer, Højesteret og erhvervslivets behov

LENNART LYNGE ANDERSEN

Ingen adgang

Kapitel 1. Indledning og tematisering

(Side 17 – 40)

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.

Ingen adgang

Kapitel 2. Baggrunden for lov om fremtidsfuldmagter

(Side 41 – 74)

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.

Ingen adgang

Kapitel 3. Yderligere om baggrunden: Værgemål og evnemangel

(Side 75 – 96)

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.

Ingen adgang

Kapitel 4. Nogle karakteristika ved en fremtidsfuldmagt

(Side 97 – 128)

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.

Ingen adgang

Kapitel 5. Fuldmagtsbegrebet i fremtidsfuldmagtsloven

(Side 137 – 192)

Lennart Lynge Andersen

Bogens redigering er afsluttet medio oktober 2020.