Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 40 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Kristian Skovsgaard x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Entreprenørens ekstraarbejder er den første samlede, danske fremstilling, der på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer regler, principper og afgørelser om ekstraarbejder. Bogen behandler både retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 er aftalt mellem parterne, og retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 ikke er aftalt. Blandt de emner, der tages op til behandling, er grænsen mellem kontraktsarbejde og ekstraarbejde, ændringsretten, betydningen af formkravsaftaler, nødvendige ekstraarbejder, sikkerhedsstillelse og forsikringsspørgsmål samt retsvirkningerne af ekstraarbejder. Centralt i fremstillingen står en redegørelse af forskellige ofte forekommende typetilfælde af ekstraarbejde, der først og fremmest tager udgangspunkt i en omfattende analyse og systematisering af rets- og voldgiftspraksis.
Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Ingen adgang

Kristian Skovsgaard

Ingen adgang

Kristian Skovsgaard