Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Kasper Bjerre Hendrup Andersen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Databeskyttelsesforordningens personoplysningsbegreb

Betydningen af begrebets fire krav og det retlige samspil herimellem

Kasper Bjerre Hendrup Andersen

Personoplysningsbegrebet i databeskyttelsesforordningen stiller fire kumulative krav, som skal være opfyldt, før en information er en personoplysning: informations-, relations-, identifikations- og personkravene. Artiklen undersøger betydningen af de fire krav for personoplysningsbegrebet og det retlige samspil herimellem. Den konkluderer, at personoplysningsbegrebet i realiteten bestemmes af kravet om relation mellem information og person og kravet om, at personen skal være identificeret eller identificerbar.

Ingen adgang

Personoplysningsbegrebets krav om identifikation

Hvornår er en fysisk person ”identificeret eller identificerbar” i GDPR’s forstand?

Kasper Bjerre Hendrup Andersen

Personoplysningsbegrebets krav om, at en fysisk person skal være identificeret eller identificerbar, fortolkes uens i praksis. På baggrund af en indføring i de europæiske tilsynsmyndigheders uens praksis undersøges kravets nærmere indhold. Fokus er rettet mod anvendelsen i europæisk praksis, og det afdækkes, at EU-Domstolens etablerede praksis giver visse pejlemærker for vurderingen af, hvornår en fysisk person kan siges at være identificeret eller identificerbar i GDPR’s forstand.