Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 114 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Karsten Engsig Sørensen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

I tilslutning til den seneste status for EU- Domstolens praksis i NTS 2014:1, s. 105- 111, redegøres der i det følgende for de domme med relevans for selskabsretten, der er afsagt i 2014. Gennemgangen omfatter denne gang primært domme, der fortolker regnskabsdirektiverne og diverse direktiver på det finansielle område.

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

I tilslutning til den seneste status for EU-Domstolens praksis i NTS 2015:1, s. 110-117, redegøres der i det følgende for de domme med relevans for selskabsretten, der er afsagt i 2015.

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

På trods af at der i EU kun i begrænset omfang er sket en harmonisering af koncernregler, har EU-Domstolen (herefter Domstolen) i sin praksis ofte skullet forholde sig til koncerner. Det er for det første sket ved, at Domstolen skulle tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til koncerner i den EU-retlige regulering, herunder særligt om man skal betragte en koncern som én virksomhed eller som en flerhed af selskaber. Artiklen analyserer Domstolens tilgang til koncerner på forskellige retsområder inden for EU- retten, med henblik på at konstatere hvornår og under hvilke omstændigheder en koncern betragtes som én virksomhed. Dernæst har Domstolen skullet forholde sig til, om nationale koncernregler er i overensstemmelse med traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Domstolens praksis, særligt i relation til nationale skatteregler, viser, at Domstolen er parat til at prøve, om sådanne regler er udtryk for en diskrimination af grænseoverskridende koncerner eller dog udgør restriktioner for grænseoverskridende koncerner. Artiklen belyser, hvordan Domstolen kan forventes at foretage en sådan prøvelse af nationale selskabsretlige koncernregler.

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen