Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 41 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Jonas Christoffersen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention BD. 1-2 (3. udg.)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention BD. 1-2 (3. udg.)

med kommentarer

Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller, og Jens Vedsted-Hansen

Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra enkeltpersoner, der føler sig krænket i deres konventionsmæssige rettigheder.

Ingen adgang
Omslag EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (2. udg.)

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (2. udg.)

med kommentarer

Jonas Christoffersen, Lasse Højlund Christensen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen, og Maria Ventegodt

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm. EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder (EUC) har en stadigt stigende betydning og praksis fra EU-Domstolen er omfangsrig. Forfatterkollegiet er med den foreliggende 2. udgave udvidet fra én til seks personer. Det er sket for at komme mere i dybden med de enkelte bestemmelser og dermed højne kvaliteten af fremstillingen. Der er taget højde for praksis indtil 31. december 2017, idet der kun undtagelsesvis er medtaget senere afgørelser. Kommentaren er en let tilgængelig håndbog, der henvender sig til myndigheder, domstole, advokater og andre praktikere.

Ingen adgang

Forvaltningsretlig transparens: Om familiesammenføring i praksis

Jonas Christoffersen

Ingen adgang

Erstatning m.v. efter frifindelse

JONAS CHRISTOFFERSEN

Ingen adgang

Frihedsberøvelse af kriminelle asylansøgere

JONAS CHRISTOFFERSEN

Ingen adgang

Højesterets rolle i en globaliseret retsorden

Jonas Christoffersen

Ingen adgang

Selvinkriminering – Menneskerettighedsdomstolens praksis

JONAS CHRISTOFFERSEN

Ingen adgang

Kort nyt København-erklæringen (2. 2018 side 5)

Jonas Christoffersen

Ingen adgang

FNs menneskeretskomiteer – nødvendige reformer på vej (1.2016 side 33)

Jonas Christoffersen,

Ingen adgang

Kort Nyt – Ajos-sagen (2.2016 side 3)

Jonas Christoffersen