Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 41 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Jon Andersen x
  • Alt indhold x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Jon Andersen

Socialforvaltningsretten henvender sig til alle der er i berøring med det sociale system i bred forstand. Både sagsbehandlere, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, dommere, advokater, private rådgivere, og borgere der modtager eller har modtaget sociale ydelser kan have glæde af denne bog. For første gang foreligger der en generel fremstilling af de regler og retsprincipper der gælder når offentlige myndigheder træffer afgørelser indenfor det sociale og det beskæftigelsesmæssige område. Bogen indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser.De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbudet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig gennemgang af de processuelle regler der gælder for behandlingen af sociale sager. Der er både en fremstilling af de generelle regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsindgrebsloven og persondataloven og en gennemgang af de specielle sagsbehandlingsregler i retssikkerhedsloven og den øvrige sociale lovgivning. Bogen er skrevet og redigeret så den kan bruges både som lærebog og som opslagsværk. Alle problemstillinger er belyst med mange eksempler fra praksis på det sociale område.
Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen

Ingen adgang

Jon Andersen