Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 239 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Jesper Lau Hansen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Jesper Lau Hansen

EU-Domstolen har senest ved dom af 11. marts 2015 i sag C-628/13, Lafonta, bidraget til en afklaring af begrebet »intern viden«. Sammen med den tidligere dom af 28. juni 2012 i sag C-19/11, Gelt, er der således sket en vis udfyldning af begrebet. Domstolen synes desværre at komplicere fastlæggelsen af begrebet mere end nødvendigt, hvilket imidlertid ikke behøver at overskygge en pragmatisk forståelse. I artiklen argumenteres for, at det afgørende kvalitative krav til begrebet angår, hvorvidt informationen kan ændre investorernes opfattelse af prisen på værdipapiret baseret på den allerede tilgængelige viden. Dette modsvarer den standard, der i amerikansk ret anvendes om væsentlighed, hvilket kendes som totale mix-standarden.

Ingen adgang

Jesper Lau Hansen

Ingen adgang

Jesper Lau Hansen

Ingen adgang

Jesper Lau Hansen