Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 69 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Hanne Søndergaard Birkmose x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Selskaber (1. udg.)

Selskaber (1. udg.)

aktuelle emner II

Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville, og Karsten Engsig Sørensen

Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

Ingen adgang
Omslag Dansk privatret (22. udg.)

Dansk privatret (22. udg.)

Hanne Søndergaard Birkmose, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, Tanja Jørgens en, og Kristina Siig

Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 22. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

Ingen adgang

Nye krav til institutionelle investorer

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Kommissionens direktiv om udøvelse af visse aktionærrettigheder

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Erhvervsankenævnets praksis 26.10.2006 - 19.12.2007

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Erhvervsankenævnets praksis - 1.1.2006 - 17.12.2008

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Hjemstedsbegrebet i anpartsselskabslovens § 5, stk. 1, nr. 2

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Ledelsen af finansielle virksomheder i Danmark – status quo eller skærpede krav?

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Whistleblower-ordninger – en forpligtelse for danske selskaber?

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Erhvervsankenævnets praksis 12/04-05 - 13/10-05

Hanne Søndergaard Birkmose