Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Erik Nerep x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Efterutdelning, förskottsutdel-ning och koncernbidraget i det svenska, aktiebolagsrättsliga kapitalskyddssystemet

Erik Nerep

Ingen adgang

Kapitalanskaffning i aktiebolag – är emissionsgarantier och ett löfte om att teckna sig för aktier i en nyemission rättsligt bindande? Ett nytt rättsfall från Högsta domstolen i Sverige lämnar ett tvetydigt svar

Erik Nerep

Ingen adgang

Aktiebolagslagens »nya« försiktighetsregel – bestående rättsosäkerhet

Erik Nerep

Ingen adgang

Avtalsrättslig verkan av aktieteckning och utfästelser härom

Erik Nerep

Ingen adgang

Anmeldelse: Dennis Westermark och Monica Lagercrantz, Om nyemission

Erik Nerep

Ingen adgang

Ansvarsgenombrott i svensk rättspraxis – numera i s.k. processbolag

Erik Nerep

Ingen adgang

Anmeldelse: Arvidsson, Niklas: Aktieägar-avtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar

Erik Nerep