Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 142 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Carina Risvig Hamer x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Lov om Klagenævnet for Udbud (2. udg.)

Lov om Klagenævnet for Udbud (2. udg.)

med kommentarer

Carina Risvig Hamer

Denne bog er en lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud, der trådte i kraft 1. juni 2010. Klagenævnsloven er siden 2010 blevet ændret en række gange. Sidste gang var i forbindelse med udbudsloven, hvor loven bl.a. ændrede navn fra lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven). Siden 1.-udgaven af bogen har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, som er inddraget i denne udgave. Derudover blev der med udbudslovens § 185, stk. 2, indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning. Som ved 1.-udgave af bogen er en gennemgang af aktindsigtsreglerne taget med i denne fremstilling under kommentaren til lovens § 2, stk. 2, pkt. 6, da disse regler er af væsentlig betydning for forbigåede tilbudsgivere, der ønsker at klage.

Ingen adgang
Omslag Udbudsret (2. udg.)

Udbudsret (2. udg.)

Carina Risvig Hamer

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbudsrettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere aktuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.

Ingen adgang
Omslag Juraens verden (1. udg.)

Juraens verden (1. udg.)

Metoder, retskilder og discipliner

Carina Risvig Hamer og Sten Schaumburg-Müller

Juraens verden - Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendelse ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som fx bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen er også en forskningsbog i juridisk metode og er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Ingen adgang
Omslag Grønne offentlige indkøb (1. udg.)

Grønne offentlige indkøb (1. udg.)

– i udbudsretlig belysning

Carina Risvig Hamer og Rasmus Horskjær Nielsen

GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB - I UDBUDSRETLIG BELYSNING sætter fokus på udbudsrettens muligheder for at varetage grønne hensyn. Bogen behandler de dele af udbudsretten, der er relevante, når udbud inddrager grønne elementer. Den er skrevet som led i PROCUREGREEN - et forskningsprojekt om grønne offentlige indkøb, støttet af Danmarks Frie Forsknings Fond. Forfatterne er Carina Risvig Hamer, ph.d., professor i udbudsret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og Rasmus Horskjær Nielsen, ph.d., advokat hos Andel Holding A/S.

Ingen adgang
Omslag Public procurement (1st Ed.)

Public procurement (1st Ed.)

Centralisation and new trends

PUBLIC PROCUREMENT – CENTRALISATION AND NEW TRENDS is part of the research project, Safeguarding competition and equal access to Central Purchasing Bodies’ agreements, known as the CPB Project and funded by the Independent Research Fund Denmark. As part of the project, a conference was organised in 2023. The conference brought together academics and practitioners working with centralised procurement across Europe. This book contains contributions based on presentations given at the conference as well as some additional chapters within the area of centralisation and new trends in public procurement. The publication is edited by Carina Risvig Hamer, professor of administrative law and public procurement at the University of Copenhagen, Kirsi-Maria Halonen, professor of public economic law at the University of Lapland, and Magdalena Socha, PhD fellow in EU public procurement law at the University of Copenhagen.

Ingen adgang
Omslag Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen (1. udg.)

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen (1. udg.)

Festskrift til professor Bent Ole Gram Mortensen i anledning af hans 60 års fødselsdag d. 19. marts 2022

Ingen adgang
Omslag Erhvervsforvaltningsret (2. udg.)

Erhvervsforvaltningsret (2. udg.)

Bent Ole Gram Mortensen, Bassah Khalaf, Christian Frier, Hanne Marie Motzfeldt, og Carina Risvig Hamer

Forvaltningsret er et væsentligt retsområde for store dele af erhvervslivet. Mange brancher er underlagt omfattende regulering, der ofte fastlægger detaljerede rammevilkår for den enkelte virksomhed. Og selv virksomheder i de brancher, hvor det ikke er tilfældet, møder jævnligt afgørelser fra forvaltningsmyndigheder i form af påbud, forbud og godkendelse eller mangel på samme.

Ingen adgang
Omslag Compliance i den offentlige sektor (1. udg.)

Compliance i den offentlige sektor (1. udg.)

Carina Risvig Hamer, red, Hanne Marie Motzfeldt, red, Henrik Udsen, Kresten Gaub, Christian Ougaard, Maria Edith Lindholm Gausdal, og Nicole Christiansen

Begrebet compliance er for alvor kommet på dagsordenen. Compliance anvendes i mange forskellige sammenhænge og dækker bl.a. over, at det skal sikres, at love og regler overholdes. Termen har længe været brugt i udlandet, og i Danmark kender vi særligt begrebet fra den finansielle sektor, ligesom compliance ofte er knyttet til de juridiske afdelinger i virksomheder. COMPLIANCE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR er først og fremmest en lærebog til valgfaget med samme titel på den juridiske grunduddannelse på Københavns Universitet. Ønsket med faget er at forberede de studerende på deres fremtidige arbejdsliv, idet mange kandidater vil udføre compliancearbejde i deres kommende virke, f.eks. som jurister i den offentlige sektor. Bogen gennemgår reguleringen på en række områder, som er nyttig baggrundsviden for arbejdet med compliance i det offentlige. Bogen kan derfor også benyttes af praktikere og andre, der er interesserede i compliance. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i faget compliance i den offentlige sektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Ingen adgang

Indledning

Carina Risvig Hamer

Denne bog er en lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud, der trådte i kraft 1. juni 2010. Klagenævnsloven er siden 2010 blevet ændret en række gange. Sidste gang var i forbindelse med udbudsloven, hvor loven bl.a. ændrede navn fra lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven). Siden 1.-udgaven af bogen har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, som er inddraget i denne udgave. Derudover blev der med udbudslovens § 185, stk. 2, indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning. Som ved 1.-udgave af bogen er en gennemgang af aktindsigtsreglerne taget med i denne fremstilling under kommentaren til lovens § 2, stk. 2, pkt. 6, da disse regler er af væsentlig betydning for forbigåede tilbudsgivere, der ønsker at klage.

Ingen adgang

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde (§ 1)

(Side 51 – 80)

Carina Risvig Hamer

Denne bog er en lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud, der trådte i kraft 1. juni 2010. Klagenævnsloven er siden 2010 blevet ændret en række gange. Sidste gang var i forbindelse med udbudsloven, hvor loven bl.a. ændrede navn fra lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven). Siden 1.-udgaven af bogen har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, som er inddraget i denne udgave. Derudover blev der med udbudslovens § 185, stk. 2, indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning. Som ved 1.-udgave af bogen er en gennemgang af aktindsigtsreglerne taget med i denne fremstilling under kommentaren til lovens § 2, stk. 2, pkt. 6, da disse regler er af væsentlig betydning for forbigåede tilbudsgivere, der ønsker at klage.