Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Bárður Larsen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

En håbløs søgen efter forfatningsrettens sikre fundament: En kritisk kommentar til professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen

Bárður Larsen

Ingen adgang

Problemet med den ubekymrede retlige transplantation

Bárður Larsen

Der er i litteraturen om retlige transplantationer to yderpositioner, nemlig mellem dem, som mener, at transplantationer er den vigtigste kilde til retlige ændringer, og omvendt dem, der ser transplantationer som overfladefænomener, idet retten i dyb og bred forstand er så forankret i kultur og samfundsmæssig kontekst, at transplantationer alene kan lede til overfladiske ændringer. Selv om kultur og samfundsmæssig kontekst har betydning, er der empiriske undersøgelser, som tyder på, at transplantationers succes er afhængig af, om man i modtagersamfundet har engageret sig i en kritisk og deliberativ læringsproces, hvor alternativer har været undersøgt og diskuteret. Færøsk praksis med lovgivning og etablering af retlige institutioner synes omvendt overvejende præget af en ubekymret proces, hvor retlige ordninger uden kritisk evaluering transplanteres fra det danske statslige system. Med denne tendens risikeres, at det transplanterede ikke bliver godt forstået og mere kommer frem til modtagersamfund i form end indhold. Lagtingets ombudsmand, som blev etableret på Færøerne omkring årtusindskiftet med Folketingets ombudsmand som forbillede, fremhæves som et sådant eksempel. En vigtig forklaring på disse forhold er, at færøske jurister er dansk uddannede og derfor ser sig som del af et dansk juridisk fortolkningssamfund. Kun fremtiden kan vise, om den nyligt etablerede færøske juridiske uddannelse vil ændre disse forhold og forme en fremtidig færøsk jurist, som, i nogen grad, ser sig som del af et færøsk fortolkningssamfund.

Ingen adgang

Fristreglen ved ansøgning om offentlig ansættelse

Bárður Larsen

Ingen adgang

Grundlovsargumenter i dansk færøpolitik

Bárður Larsen

Ingen adgang

Ensidig løsrivelse reguleres ikke af grundlovens § 19

Bárður Larsen og Kristian Joensen

Ingen adgang

Ombudsmandens misforståede autoritet

Bárður Larsen og Kári á Rógvi

Ingen adgang

Det færøske forfatningsudkast i forfatningsretlig belysning – Kritiske bemærkninger til Justitsministeriets notat af 2. juni 2010 om forslag til en færøsk forfatning

Bárður Larsen og Kári á Rógvi