Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 22 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Andreas Laursen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Internationale forbrydelser i dansk ret (1. udg.)

Internationale forbrydelser i dansk ret (1. udg.)

Andreas Laursen

Gennem de seneste 10-15 år har den internationale strafferet udviklet sig voldsomt bl.a. gennem den retspraksis der er udgået fra en række internationale domstole og tribunaler. Centralt blandt disse står Den Internationale Straffedomstol, der snart kan fejre 10 års jubilæum som aktiv domstol. De nationale straffesystemer er imidlertid forblevet de primære fora, når det gælder retsforfølgning af internationale forbrydelser, herunder kerneforbrydelserne folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. De nationale domstoles forrang fremgår således direkte af Statutten for Den Internationale Straffedomstol, der kun træder til, hvis de nationale systemer er uvillige eller ude af stand til at påtage sig opgaven. Danmark har en meget klar og skarp international pro l, når det gælder styrkelsen af den internationale retsorden, herunder behovet for at retsforfølge personer, der har begået internationale forbrydelser. I forbindelse med den danske tilslutning til Straffedomstolen i 2001, blev det gjort klart, at både regeringen og Folketinget anså det for afgørende, at Danmark er i stand til at straffe i samme omfang som denne, således at man ikke risikerer at måtte overføre personer til Domstolen. Den omfattende udvikling, der er sket på dette område, sammenholdt med f.eks. det voksende danske internationale militære engagement og den generelt øgede globalisering, rejser spørgsmålet, om dansk lovgivning er fulgt med tiden og giver et tilstrækkeligt og optimalt grundlag for retsforfølgning? Mens der for et par år siden blev gennemført en revision af reglerne for dansk straffemyndighed, har der ikke været foretaget tilbundsgående undersøgelser af, om der eksisterer de påkrævede og tilstrækkelige materielle straffebestemmelser til i Danmark at retsforfølge personer, der mistænkes for at have begået internationale forbrydelser. Dette på trods af, at der ved ere lejligheder og fra forskellig side har været rejst tvivl om, hvorvidt dette er tilfældet.

Ingen adgang

»Med mig står 6 millioner« – et halvt århundrede siden Eichmann sagen

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den tidlige praksis fra Den International Straffedomstol: Ansvarsgrundlag og tilregnelse (4.2010 side 227)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Opdatering på aktuelle sager ved Den Internationale Straffedomstol sommeren 2011 (4.2011 side 260)

Andreas Laursen

Ingen adgang

»Nogle børn vejede mindre end deres våben ...« - Den Internationale Straffedomstol – 10 år og den første dom (4.2012 side 147)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den Internationale Straffedomstol – 2014/2015 (5.2015 side 284)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den Internationale Straffedomstol – 2012/2013 (5.2013 side 207)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den Internationale Straffedomstol – 2013/2014 (4.2014 side 213)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den folkeretlige hjemmel til at straffe individer (5.2008 side 274)

Andreas Laursen

Ingen adgang

Den Særlige Domstol for Sierra Leone (The Special Court for Sierra Leone SCSL)[1] (5.2007 side 275)

Andreas Laursen