Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 56 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Aage Michelsen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Kapitel 4. Retskilder

(Side 103 – 146)

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Kapitel 16. Fast ejendom

(Side 489 – 541)

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

Ingen adgang

Kapitel 9. Afskrivninger

(Side 309 – 341)

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, og Inge Langhave Jeppesen

Bogen, der nu foreligger i en 17. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad be-stemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved CBS, uni-versiteterne m.fl. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur præ-tenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offent-liggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.