Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "35.1.2. Nationale retsmidler skal være effektive" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Di Pede mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 83/1995/589/675 (2.1998 side 083) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.2. Nationale retsmidler skal være effektive 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9

Ingen adgang

Nationale retsmidler skal være effektive Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark (3.2021 side 153) 35.1.3 Klagen skal indgives inden for et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet 35.2.1 Domstolen må ikke behandle anonyme klager 35.2.2 Domstolen må ikke behandle klager, som i det væsentlige er identiske med