Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 109 resultater for :

  • "10.1.1 Ret til ytringsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Perinçek mod Schweiz - Dom af 17. december 2013 Klagesag nr. 27510/08 (2.2014 side 94)

Perinçek mod Schweiz Dom af 17. december 2013 Klagesag nr. 27510/08 (2.2014 side 94) 10.1.1 Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde i 2005 ved flere konferencer i Schweiz udtalt, at han anså det armenske folkemord i 1915 og frem som »en international løgn«. Den Schweizisk-Armenske Forening

Ingen adgang

Fuentes Bobo mod Spanien - Dom af 29. februar 2000. Klagesag nr. 39293/98 (6.2000 side 248)

Fuentes Bobo mod Spanien Dom af 29. februar 2000. Klagesag nr. 39293/98 (6.2000 side 248) 10.1.1 Ret til ytringsfrihed 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsdomstolen

Ingen adgang

Delfi A/S mod Estland - Dom af 10. oktober 2013 Klagesag nr. 64569/09 (6.2013 side 310)

Delfi A/S mod Estland Dom af 10. oktober 2013 Klagesag nr. 64569/09 (6.2013 side 310) 10.1.1 Ret til ytringsfrihed 10.1.3 Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Perna mod Italien - Dom af 6. maj 2003. Klagesag nr. 48898/99 (4.2003 side 200)

Perna mod Italien Dom af 6. maj 2003. Klagesag nr. 48898/99 (4.2003 side 200) 6.1 Ret til retfærdig rettergang 6.3.4 Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 10.1.1 Ret til ytringsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Ved de nationale domstole blev klager, der er journalist, dømt for injurier på grund af

Ingen adgang

Peree mod Holland - Beslutning af 17. november 1998. Klagesag nr. 34328/96 (6.1999 side 250)

Peree mod Holland Beslutning af 17. november 1998. Klagesag nr. 34328/96 (6.1999 side 250) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder 35.1.1. Udtømmelse af nationale retsmidler forud for klage til Menneskerettighedsdomstolen Kammer

Ingen adgang

Mikkelsen og Christensen mod Danmark - Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 22918/08 (4.2011 side 299)

Mikkelsen og Christensen mod Danmark Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 22918/08 (4.2011 side 299) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen er endelig Klagerne er journalister og blev hver idømt en bøde på 6000 DKK for at have købt ulovligt fyrværkeri i forbindelse med forberedelsen af en tv-dokumentar om import og

Ingen adgang

Janowski mod Polen - Dom afsagt den 21. januar 1999. Klagesag nr. 25716/94 (6.1999 side 251)

Janowski mod Polen Dom afsagt den 21. januar 1999. Klagesag nr. 25716/94 (6.1999 side 251) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden og forbrydelse Storkammer bestående af 17 dommere En polsk journalist, der var

Ingen adgang

Lopes Gomes Da Silva mod Portugal - Dom afsagt den 28. september 2000. Klagesag nr. 37698/97 (3.2001 side 136)

Lopes Gomes Da Silva mod Portugal Dom afsagt den 28. september 2000. Klagesag nr. 37698/97 (3.2001 side 136) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Grigorades mod Grækenland - Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043)

Grigorades mod Grækenland Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte – Bredt formuleret straffebestemmelse 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Appleby m.fl. mod Storbritannien - Dom af 6. maj 2003. Klagesag nr. 44306/98 (4.2003 side 196)

Appleby m.fl. mod Storbritannien Dom af 6. maj 2003. Klagesag nr. 44306/98 (4.2003 side 196) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af statens positive forpligtelser i medfør af Menneskerettighedskonventionens artikel 10 og 11, at en