Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Morten Kinander x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Anmeldelse

Marco Ventoruzzo & Sebastian Mock Market Abuse Regulation – Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, 2018, 554 sider.

Morten Kinander

Ingen adgang

Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

Morten Kinander

Artikkelen drøfter misbruksreservasjonen i innsideretten med utgangspunkt i en påstått plikt om å trekke en ordre etter mottak av innsideinformasjon. Spector Photo-saken fra EU-domstolen aktualiserte skillet mellom bruk og misbruk av innsideinformasjon, men misbruksreservasjonen har ikke satt synlige spor etter seg i norsk innsiderett, snarere tvert imot. Artikkelen setter også misbruksreservasjonen i en bredere kontekst, med støtte i finansforskning om innsidehandelens empiriske virkninger.

Ingen adgang

Fra direktiv til forordning: Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR?

Morten Kinander

Ingen adgang

Reform av norsk markedsmisbruksrett – En tapt mulighet?

Morten Kinander