Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 56 resultater for :

  • "I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Motais de Narbonne mod Frankrig - Dom af 2. juli 2002. Klagesag nr. 48161/99 (6.2002 side 260)

Motais de Narbonne mod Frankrig Dom af 2. juli 2002. Klagesag nr. 48161/99 (6.2002 side 260) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Klagernes ejendom var blevet eksproprieret med henblik på opførelse af socialt boligbyggeri, og de havde modtaget erstatning. Det fandtes at udgøre en krænkelse af artikel

Ingen adgang

Scordino mod Italien (nr. 2) - Dom af 15. juli 2004. Klagesag 36815/97 (6.2004 side 325)

Scordino mod Italien (nr. 2) Dom af 15. juli 2004. Klagesag 36815/97 (6.2004 side 325) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol, at klagernes ejendom var blevet pålagt byggeforbud med henblik på eventuel ekspropriation i en periode på

Ingen adgang

Kopecký mod Slovakiet - Dom af 28. september 2004. Klagesag 44912/98 (1.2005 side 62)

Kopecký mod Slovakiet Dom af 28. september 2004. Klagesag 44912/98 (1.2005 side 62) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol, at klageren var blevet nægtet til ​bagelevering af ejendom, der var blevet konfiskeret under det

Ingen adgang

Anheuser-Busch Inc. mod Portugal - Dom af 11. oktober 2005 Klagesag 73049/01 (1.2006 side 56)

Anheuser-Busch Inc. mod Portugal Dom af 11. oktober 2005 Klagesag 73049/01 (1.2006 side 56) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren, som er et amerikansk aktieselskab, indgav en ansøgning til det portugisiske nationale institut for industriel ejendomsret om

Ingen adgang

Zubani mod Italien - Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 43/1995/549/635 (2.1998 side 069)

Zubani mod Italien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 43/1995/549/635 (2.1998 side 069) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere Fuld erstatning for en uberettiget ekspropriation kunne principielt have givet klagerne tilstrækkelig oprejsning. Det forhold, at kommunen var tilbageholdende med at

Ingen adgang

Anheuser-Busch Inc. mod Portugal - Dom af 11. januar 2007 Klagesag nr. 73049/01 (4.2007 side 228)

Anheuser-Busch Inc. mod Portugal Dom af 11. januar 2007 Klagesag nr. 73049/01 (4.2007 side 228) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klageren er et amerikansk selskab, der i 1981 indgav en ansøgning om registrering af varemærket Budweiser. Klageren opnåede registrering af varemærket, men

Ingen adgang

Béláné Nagy mod Ungarn - Dom af 13. december 2016 - Klagesag nr. 53080/13 (2.2017 side 75)

Béláné Nagy mod Ungarn Dom af 13. december 2016 Klagesag nr. 53080/13 (2.2017 side 75) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager modtog i perioden fra 2001 til 2010 invalidepension fra staten, idet hendes arbejdsevne var nedsat med 67 pct., og hun under sin tidligere beskæftigelse havde

Ingen adgang

Akdivar mod Tyrkiet - Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 99/1995/605/693 (2.1998 side 080)

Akdivar mod Tyrkiet Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 99/1995/605/693 (2.1998 side 080) 8.1.3. Ret til respekt for hjem I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 21 dommere Kortfattet referat: Klagerne er en række tyrkiske statsborgere, som bor i landsbyen Kelekci i Dicle amt i regionen

Ingen adgang

Albert m.fl. mod Ungarn - Dom af 7. juli 2020 - Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142)

Albert m.fl. mod Ungarn Dom af 7. juli 2020 Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142) 34.1.4. Status som offer for en krænkelse I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrører klage fra 237 aktionærer i to ungarske pengeinstitutter, der blev omfattet af nye regler om statslig kontrol

Ingen adgang

Jorge Nina Jorge m.fl. mod Portugal - Dom af 19. februar 2004. Klagesag nr. 52662/99 (4.2004 side 197)

Jorge Nina Jorge m.fl. mod Portugal Dom af 19. februar 2004. Klagesag nr. 52662/99 (4.2004 side 197) 6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere I en sag om ekspropriationserstatning fandt Menneskerettighedsdomstolen, at den lange