Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Moesgaard Petersen mod Danmark og Hasslund mod Danmark Domme af 11. december 2008 Klagesager nr. 32848/06 og 36244/06 (3.2009 side 190) 6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist Kammer bestående af 7 dommere Dommene er endelige Klagerne var i midt 90’erne blevet tiltalt i et sagskompleks, der samlet omfattede selskabstømning

Ingen adgang

Jorge Nina Jorge m.fl. mod Portugal Dom af 19. februar 2004. Klagesag nr. 52662/99 (4.2004 side 197) 6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere I en sag om ekspropriationserstatning fandt Menneskerettighedsdomstolen, at den lange

Ingen adgang

Pizzati mod Italien, Cocchiarella mod Italien og Zullo mod Italien Domme af 29. marts 2006 Klagesag nr. 62361/00, 64886/01 og 64897/01 (4.2006 side 238) 6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist 41.0.1. Passende erstatning til den forurettede part, hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende