Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 416 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Kendelser fra Klagenævnet for udbud" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Offentliggørelse i bero

Offentliggørelse i bero Kendelser fra Klagenævnet for Udbud er senest gengivet i KFE 2009.146-184. Offentliggørelsen blev indtil videre stillet i bero, idet offentliggørelsen i den hidtidige form ikke var formålstjenlig. Baggrunden herfor var, at Klagenævnet selv (uden forsinkelse) offentliggør samtlige kendelser på sin hjemmeside www

Ingen adgang

KFE 2007.072 (Klagenævnet for udbuds kendelse af 11.10.2004 i sag 03-244.298)

tilbud«. Spørgsmål 9 Efter EU-udbudsreglerne kan en udbyder – som også fastslået i flere kendelser fra Klagenævnet for Udbud – alene annullere et udbud, såfremt der er en saglig begrundelse herfor. Indklagede har derfor handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, ved i udbudsbetingelserne at have fastsat følgende: »KMS forbeholder

Ingen adgang

KFE 2004.034 (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18.10.2002 i sag nr. 01-227.945)

Ingen adgang

KFE 2004.037 (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1.11.2002 i sag nr. 02-176.928)

Ingen adgang

KFE 2004.039A (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4.11.2002 i sag nr. 02-176.936)

Ingen adgang

KFE 2004.039B (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25.11.2002 i sag nr. 02-120.387)

Ingen adgang

KFE 2004.046 (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27.11.2002 i sag nr. 02-81.773)

Ingen adgang

KFE 2004.056 (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19.12.2002 i sag nr. 02-175.306)

Ingen adgang

KFE 2004.061A (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5.2.2003 i sag nr. 02-109.921)

Ingen adgang

KFE 2004.061B (Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6.2.2003 i sag nr. 02-107.630)