Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 25 resultater for :

  • "6.2. Krav om formodning for uskyld" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Indholdsniveau (Kapitler/Artikler) x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Telfner mod Østrig - Dom af 20. marts 2001. Klagesag nr. 33501/96 (6.2001 side 271)

Telfner mod Østrig Dom af 20. marts 2001. Klagesag nr. 33501/96 (6.2001 side 271) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Offeret for et trafikuheld, der involverede en flugtbilist, var i stand til at give politiet mærke og registreringsnummer på bilen, men kunne ikke

Ingen adgang

Butkevicius mod Litauen - Dom af 26. marts 2002. Klagesag nr. 48297/99 (3.2002 side 154)

Butkevicius mod Litauen Dom af 26. marts 2002. Klagesag nr. 48297/99 (3.2002 side 154) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af klagers ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld var bevist i overensstemmelse med loven, jf. artikel 6, stk. 2, at formanden for det

Ingen adgang

Konstas mod Grækenland - Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 53466/07 (5.2011 side 350)

Konstas mod Grækenland Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 53466/07 (5.2011 side 350) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var sammen med en række andre tiltalt i en straffesag for bl.a. bedrageri med statsmidler på Panteion Universitetet, hvor han tidligere havde været rektor

Ingen adgang

Diamantides mod Grækenland - Dom af 19. maj 2005 Klagesag nr. 71563/01 (5.2005 side 308)

Diamantides mod Grækenland Dom af 19. maj 2005 Klagesag nr. 71563/01 (5.2005 side 308) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Mens der verserede en række straffesager mod klageren, anmeldte han en journalist og nogle medvirkende i en fjernsynsudsendelse for at have fremsat

Ingen adgang

Allen mod Storbritannien - Dom af 12. juli 2013 Klagesag 25424/09 (5.2013 side 234)

Allen mod Storbritannien Dom af 12. juli 2013 Klagesag 25424/09 (5.2013 side 234) 6.2. Krav om formodning for uskyld Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev i 2000 dømt for uagtsomt manddrab på sin 4-måneder gamle søn. Som følge af nye medicinske beviser blev klagers dom ophævet i 2005. På dette tidspunkt havde klager afsonet sin

Ingen adgang

Karaman mod Tyskland - Dom af 27. februar 2014 Klagesag nr. 17103/10 (2.2014 side 104)

Karaman mod Tyskland Dom af 27. februar 2014 Klagesag nr. 17103/10 (2.2014 side 104) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er grundlægger af og bestyrelsesformand for en tyrkisk TV-station, som via et tysk selskab ligeledes sendte i Tyskland. Der blev bl.a. sendt et program til

Ingen adgang

O mod Norge Hammern mod Norge Ringvold mod Norge Y mod Norge - Domme af 11. februar 2003. Klagesag nr. 29327/95, 30287/96, 34964/97, 56568/00 (4.2003 side 182)

O mod Norge Hammern mod Norge Ringvold mod Norge Y mod Norge Domme af 11. februar 2003. Klagesag nr. 29327/95, 30287/96, 34964/97, 56568/00 (4.2003 side 182) 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Disse 4 sager mod Norge vedrører betydningen af kravet om uskyldsformodning i artikel 6, stk. 2, i

Ingen adgang

Allen mod Storbritannien - Afgørelse af 10. september 2002. Klagesag nr. 76574/01 (6.2002 side 270)

Allen mod Storbritannien Afgørelse af 10. september 2002. Klagesag nr. 76574/01 (6.2002 side 270) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse, at skattemyndighederne under trussel om straf pålagde klager at indgive en

Ingen adgang

Bernard mod Frankrig - Dom afsagt den 23. april 1998. Sagsnummer 159/1996/778/979 (3.1999 side 128)

Bernard mod Frankrig Dom afsagt den 23. april 1998. Sagsnummer 159/1996/778/979 (3.1999 side 128) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 9 dommere Menneskerettighedsdomstolen fandt ikke, at det udgjorde en krænkelse af Konventionens artikel 6, at man i en straffesag

Ingen adgang

Baars mod Holland - Dom af 28. oktober 2003. Klagesag nr. 44320/98 (1.2004 side 050)

Baars mod Holland Dom af 28. oktober 2003. Klagesag nr. 44320/98 (1.2004 side 050) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning for uskyld Kammer bestående af 7 dommere En straffesag mod klageren blev afvist af en hollandsk domstol, fordi anklagemyndigheden fandtes at have fortabt sin ret til at forfølge