Søgeresultater

Viser 1 - 1 af 1 resultater for :

  • "Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser" x
  • Erhvervsreguleringsret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Status efter de første afgørelser om boringsnære beskyttelsesområder

Kim Trenskow og Mads U. Østergaard

miljøbeskyttelseslovens § 24 var fornøden hjemmel til de meddelte forbud. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser er pri- mært baseret på en gennemgang af relevante lov- forarbejder, hvorfor der (også) henvises til gennem- gangen oven for i afsnit 1.1. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde imid- lertid flere forskellige omtvistede spørgsmål med sine afgørelser