Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 59 resultater for :

  • "I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret" x
  • EU-ret og International ret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

NIT S.R.L. mod Moldova - Afgørelse af 5. april 2022 - Klagesag nr. 28470/12

Ingen adgang

Savickis og andre mod Letland - Dom af 9. juni 2022 - Klagesag nr. 49270/11

Ingen adgang

Fu Quan mod Tjekkiet - Dom af 1. juni 2023 - Klagesag nr. 24827/14

Ingen adgang

Paulet mod Storbritannien - Dom af 13. maj 2014 Klagesag nr. 6219/08 (4.2014 side 264)

Paulet mod Storbritannien Dom af 13. maj 2014 Klagesag nr. 6219/08 (4.2014 side 264) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, der var

Ingen adgang

Motais de Narbonne mod Frankrig - Dom af 2. juli 2002. Klagesag nr. 48161/99 (6.2002 side 260)

Motais de Narbonne mod Frankrig Dom af 2. juli 2002. Klagesag nr. 48161/99 (6.2002 side 260) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Klagernes ejendom var blevet eksproprieret med henblik på opførelse af socialt boligbyggeri, og de havde modtaget erstatning. Det fandtes at udgøre en krænkelse af artikel

Ingen adgang

Akdivar mod Tyrkiet - Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 99/1995/605/693 (2.1998 side 080)

Akdivar mod Tyrkiet Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 99/1995/605/693 (2.1998 side 080) 8.1.3. Ret til respekt for hjem I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 21 dommere Kortfattet referat: Klagerne er en række tyrkiske statsborgere, som bor i landsbyen Kelekci i Dicle amt i regionen

Ingen adgang

Albert m.fl. mod Ungarn - Dom af 7. juli 2020 - Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142)

Albert m.fl. mod Ungarn Dom af 7. juli 2020 Klagesag nr. 5294/14 (3. 2020 side 142) 34.1.4. Status som offer for en krænkelse I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrører klage fra 237 aktionærer i to ungarske pengeinstitutter, der blev omfattet af nye regler om statslig kontrol

Ingen adgang

Jorge Nina Jorge m.fl. mod Portugal - Dom af 19. februar 2004. Klagesag nr. 52662/99 (4.2004 side 197)

Jorge Nina Jorge m.fl. mod Portugal Dom af 19. februar 2004. Klagesag nr. 52662/99 (4.2004 side 197) 6.1.5. Ret til retfærdig rettergang inden en rimelig frist I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere I en sag om ekspropriationserstatning fandt Menneskerettighedsdomstolen, at den lange

Ingen adgang

Scordino mod Italien (nr. 2) - Dom af 15. juli 2004. Klagesag 36815/97 (6.2004 side 325)

Scordino mod Italien (nr. 2) Dom af 15. juli 2004. Klagesag 36815/97 (6.2004 side 325) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af artikel 1 i 1. Tillægsprotokol, at klagernes ejendom var blevet pålagt byggeforbud med henblik på eventuel ekspropriation i en periode på

Ingen adgang

Koua Poirrez mod Frankrig - Dom af 30. september 2003. Klagesag nr. 40892/98 (6.2003 side 307)

Koua Poirrez mod Frankrig Dom af 30. september 2003. Klagesag nr. 40892/98 (6.2003 side 307) 6.1.5. Ret til en retfærdig rettergang inden en rimelig frist 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7