Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 21 resultater for :

  • "10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn" x
  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

NIT S.R.L. mod Moldova - Afgørelse af 5. april 2022 - Klagesag nr. 28470/12

Ingen adgang

Janowski mod Polen - Dom afsagt den 21. januar 1999. Klagesag nr. 25716/94 (6.1999 side 251)

Janowski mod Polen Dom afsagt den 21. januar 1999. Klagesag nr. 25716/94 (6.1999 side 251) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden og forbrydelse Storkammer bestående af 17 dommere En polsk journalist, der var

Ingen adgang

Den Raelske Bevægelse i Schweiz mod Schweiz - Dom af 13. januar 2011 Klagesag nr. 16354/06 (3.2011 side 209)

Den Raelske Bevægelse i Schweiz mod Schweiz Dom af 13. januar 2011 Klagesag nr. 16354/06 (3.2011 side 209) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden eller forbrydelse 10

Ingen adgang

Petrina mod Rumænien - Dom af 14. oktober 2008 Klagesag nr. 78060/01 (1.2009 side 72)

Petrina mod Rumænien Dom af 14. oktober 2008 Klagesag nr. 78060/01 (1.2009 side 72) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder eller friheder 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer

Ingen adgang

Jacubowski (Tyskland) - Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 1/1993/402/480, offentliggjort som A 291‑A (1.1995 side 053)

Jacubowski (Tyskland) Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 1/1993/402/480, offentliggjort som A 291‑A (1.1995 side 053) 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 9 dommere Indskrænkninger i

Ingen adgang

Otto-Preminger-Institut (Østrig) - Dom afsagt den 20. september 1994. Sagsnummer 11/1993/406/485, offentliggjort som A 295-A (4.1995 side 167)

Otto-Preminger-Institut (Østrig) Dom afsagt den 20. september 1994. Sagsnummer 11/1993/406/485, offentliggjort som A 295-A (4.1995 side 167) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder

Ingen adgang

Medžlis Islamske Zajednice Brčko m.fl. mod Bosnien-Hercegovina - Dom af 27. juni 2017 - Klagesag nr. 17224/11 (3.2017 side 29)

Medžlis Islamske Zajednice Brčko m.fl. mod Bosnien-Hercegovina Dom af 27. juni 2017 Klagesag nr. 17224/11 (3.2017 side 29) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andre gode navn og rygte eller rettigheder Storkammer bestående af 17

Ingen adgang

Perincek mod Schweiz - Dom af 15. oktober 2015 Klagesag nr. 27510/08 (1.2016 side 62)

Perincek mod Schweiz Dom af 15. oktober 2015 Klagesag nr. 27510/08 (1.2016 side 62) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager deltog i 2005 i

Ingen adgang

Giniewski mod Frankrig - Dom af 31. januar 2006 Klagesag nr. 64016/00 (3.2006 side 185)

Giniewski mod Frankrig Dom af 31. januar 2006 Klagesag nr. 64016/00 (3.2006 side 185) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der er

Ingen adgang

Aydin Tatlav mod Tyrkiet - Dom af 2. maj 2006 Klagesag nr. 50692/99 (5.2006 side 282)

Aydin Tatlav mod Tyrkiet Dom af 2. maj 2006 Klagesag nr. 50692/99 (5.2006 side 282) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden eller forbrydelse 10.2.6. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte sundheden