Søgeresultater

Viser 81 - 90 af 107 resultater for :

  • "6.1. Ret til retfærdig rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Balsytė-Lideikienė mod Litauen - Dom af 4. november 2008 Klagesag nr. 72596/01 (2.2009 side 144)

Balsytė-Lideikienė mod Litauen Dom af 4. november 2008 Klagesag nr. 72596/01 (2.2009 side 144) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.7. Nødvendigt i et samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer

Ingen adgang

Oleachea Cahaus mod Spanien - Dom af 10. august 2006 Klagesag nr. 24668/03 (6.2006 side 361)

. Ret til retfærdig rettergang 34.1.1. Domstolen må modtage en klage fra enhver person, enhver ikke-statslig organisation eller gruppe af enkeltpersoner, der hævder at være blevet krænket Kammer bestående af 7 dommere Klageren blev anholdt i Spanien med henblik på udlevering til strafforfølgning i Peru, hvor han var mistænkt for terrorisme. De

Ingen adgang

Berlinski mod Polen - Dom af 20. juni 2002. Klagesag nr. 27715/95 og 30209/96 (5.2002 side 224)

Berlinski mod Polen Dom af 20. juni 2002. Klagesag nr. 27715/95 og 30209/96 (5.2002 side 224) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre

Ingen adgang

Van Kück mod Tyskland - Dom af 12. juni 2003. Klagesag nr. 35968/97 (5.2003 side 236)

Van Kück mod Tyskland Dom af 12. juni 2003. Klagesag nr. 35968/97 (5.2003 side 236) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.5. Diskrimination på grund af køn Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 1, at de tyske domstole havde frifundet et

Ingen adgang

Jorgic mod Tyskland - Dom af 12. juli 2007 Klagesag nr. 74613/01 (6.2007 side 315)

Jorgic mod Tyskland Dom af 12. juli 2007 Klagesag nr. 74613/01 (6.2007 side 315) 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfæledelse 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.4. Adgang til at afhøre eller lade afhøre vidner 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte Kammer bestående af 7

Ingen adgang

McVicar mod Storbritannien - Dom afsagt den 7. maj 2002. Klagesag nr. 46311/99 (4.2002 side 193)

McVicar mod Storbritannien Dom afsagt den 7. maj 2002. Klagesag nr. 46311/99 (4.2002 side 193) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer bestående af syv dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 6, stk. 1, at en journalist, der

Ingen adgang

Sakhnovskiy mod Rusland - Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 21272/03 (1.2011 side 66)

Sakhnovskiy mod Rusland Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 21272/03 (1.2011 side 66) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 34.1.4. Status som offer for en krænkelse Storkammer bestående af 17 dommere Klager blev i december 2001 ved Højesteret

Ingen adgang

Gäfgen mod Tyskland - Dom af 30. juni 2008 Klagesag nr. 22978/05 (5.2008 side 311)

Gäfgen mod Tyskland Dom af 30. juni 2008 Klagesag nr. 22978/05 (5.2008 side 311) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.2. Krav om formodning om uskyld Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Sagens klager er en tysk statsborger

Ingen adgang

Lindon m.fl. mod Frankrig - Dom af 22. oktober 2007 Klagesag nr. 21279/02 og 36448/02 (1.2008 side 65)

Lindon m.fl. mod Frankrig Dom af 22. oktober 2007 Klagesag nr. 21279/02 og 36448/02 (1.2008 side 65) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig En forfatter og

Ingen adgang

Morice mod Frankrig - Dom af 23. april 2015 Klagesag nr. 29369/10 (3.2015 side 188)

Morice mod Frankrig Dom af 23. april 2015 Klagesag nr. 29369/10 (3.2015 side 188) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.2.2. Upartisk domstol 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, der var advokat, repræsenterede enken efter en fransk dommer, Borrel, som var udstationeret i