Søgeresultater

Viser 51 - 56 af 56 resultater for :

  • "I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Burden mod Storbritannien - Dom af 29. april 2008 Klagesag nr. 13378/05 (4.2008 side 242)

tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelse af deres skøn 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var to ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til

Ingen adgang

Burden mod Storbritannien - Dom af 12. december 2006 Klagesag nr. 13378/05 (3.2007 side 174)

lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til ægtefæller var de ikke

Ingen adgang

Serife Yigit mod Tyrkiet - Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 3976/05 (1.2011 side 62)

Serife Yigit mod Tyrkiet Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 3976/05 (1.2011 side 62) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen 14.0.2. Forskellig behandling ad personer i samme

Ingen adgang

Stec m.fl. mod Storbritannien - Dom af 12. april 2006 Klagesager nr. 65731/01 og 65900/01 (4.2006 side 245)

Stec m.fl. mod Storbritannien Dom af 12. april 2006 Klagesager nr. 65731/01 og 65900/01 (4.2006 side 245) 14.0.1 Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Klagerne havde alle fået tildelt en

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

. Tillægsprotokol I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.3 I overensstemmelse med betingelser fastsat ved lov I.1.4 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse I.1.5 Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser bragt i årgang 2023

hvis Konventionen er blevet krænket, og hvis den kontraherende personer, der hævder at være blevet krænket Artikel 46 46.1 Dommens bindende kraft og fuldbyrdelse Artikel 1 i 1. Tillægsprotokol I.1.1 Ret til respekt for ejendomsret Fu Quan mod Tjekkiet (3.2023, side 151) I.1.2 Berøvelse af ejendom i samfundets interesse I.1.3 I