Søgeresultater

Viser 11 - 20 af 26 resultater for :

Kendelser om Fast Ejendom x
  • "Miljøretlige domme (utrykte)" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Strandbeskyttelseslinje – Indrettelseshensyn – Lang tids forløb

Ingen adgang

KFE 19.927 Miljøretlige domme (utrykte) Indledning hæfte 7/2019 - 45. årgang Indledning Dette hæfte af KFE indeholder 12 miljøretlige domme fra 2019, der ikke tidligere er publiceret i andre miljøretlige tidsskrifter. Domme, der tidligere er publiceret i andre tidsskrifter, er sammen med de domme, der er bragt i dette hæfte, samlet i en oversigt

Ingen adgang

KFE 19.928 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 4. februar 2019, 10. afd. i ankesag B-1919-15 Tønder Kommune (advokat Jens Flensborg, Vejle) mod Banedanmark (advokat Kasper Mortensen ved advokat-fuldmægtig Maria Dalager Hauge, København) Biintervenient til støtte for Tønder Kommune: Interesseorgani-sationen KL (advokat Jens Flensborg, Vejle

Ingen adgang

KFE 19.944 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 18. marts 2019, 13 afd. i ankesag B-2468-18 Anklagemyndigheden mod T (adv. Tage Kragbak) Bøde på 3.750 kr. og 6 måneders rettighedsfrakendelse for ulovligt fritidsfiskeri T, der var folkepensionist og fritidsfisker, blev tiltalt for i juni 2017 at overtræde bekendtgørelse om rekreativt fiskeri

Ingen adgang

KFE 19.947 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 24. maj 2019, 9. afd. i ankesag BS-15612/2018-VLR TDC A/S (adv. Søren Christian Christensen mod Boet efter D (adv. Kristian Trøst Smedegaard) Ejendomshævd, da ikke bevis for, at en ejers råden hen over skelgrænsen med inddragelse af tilstødende areal i ejers villahave var udøvet i henhold til

Ingen adgang

KFE 19.953 Miljøretlige domme (utrykte) VLD af 18. september 2019, 7. afd. i ankesag BS-19077/2018 Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. (adv. Pernille Aagaard Truelsen) mod Lemvig Vand og Spildevand A/S (adv. Mads Kobberø) Fjernvarmeværk objektivt ansvarlig efter miljøskadeerstatningsloven for udledning i 2013-14 af spildevand med forhøjet indhold af

Ingen adgang

KFE 19.995 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Sønderborg, dom af 10. juli 2019, i sag K02-626/2019 Anklagemyndigheden mod T Grundejer frifundet for ikke at efterkomme påbud efter naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5, om retablering af vandhul, der var fjernet af tidligere ejer før 2000, da der var tale om en temporær sø, som ikke indgik i

Ingen adgang

KFE 19.998 Miljøretlige domme (utrykte) Retten i Hillerød, dom af 14. august 2019, i sag BS-37320/2018 A (adv. Steffen Christian Nielsen) mod Planklagenævnet (adv. Britta Moll Bown) Indretning af 9 individuelle boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger stred mod lokalplans principper. Afvist, at der var tale om to boliger