Søgeresultater

Viser 11 - 20 af 56 resultater for :

  • "I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Katikaridis m.fl. Mod Grækenland - Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 72/1995/578/664 (5.1998 side 177)

Katikaridis m.fl. Mod Grækenland Dom afsagt den 15. november 1996. Sagsnummer 72/1995/578/664 (5.1998 side 177) 6.1.5.1. Ret til en afgørelse inden en rimelig frist i borgerlige retssager I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere En samlet behandlingstid i tre instanser af en retssag om erstatning for

Ingen adgang

Si Amer mod Frankrig - Dom af 29. oktober 2009 Klagesag nr. 29137/06 (2.2010 side 116)

Si Amer mod Frankrig Dom af 29. oktober 2009 Klagesag nr. 29137/06 (2.2010 side 116) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var indtil Algeriets uafhængighed

Ingen adgang

Sofiran og BDA mod Frankrig - Dom af 11. juli 2013 Klagesag 63684/09 (5.2013 side 232)

Sofiran og BDA mod Frankrig Dom af 11. juli 2013 Klagesag 63684/09 (5.2013 side 232) 6.1. Ret til retfærdig rettergang I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne er et moderselskab, Sofiran, og dets datterselskab, BDA. I forbindelse med annonceringen af salget af et

Ingen adgang

Chabauty mod Frankrig - Dom af 4. oktober 2012 Klagesag nr. 57412/08 (6.2012 side 280)

Chabauty mod Frankrig Dom af 4. oktober 2012 Klagesag nr. 57412/08 (6.2012 side 280) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager ejede et mindre stykke land. Som

Ingen adgang

Bäck mod Finland - Dom af 20. juli 2004. Klagesag nr. 37598/97 (6.2004 side 327)

Bäck mod Finland Dom af 20. juli 2004. Klagesag nr. 37598/97 (6.2004 side 327) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 7 dommere Klageren havde som kautionist været nødt til at indfri N’s gæld til en bank. N søgte om og opnåede gældssanering, hvilket

Ingen adgang

OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X et Blanche de Castille m.fl. mod Frankrig - Dom af 27. maj 2004. Klagesag nr. 42219/98 og 54563/00 (5.2004 side 268)

OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X et Blanche de Castille m.fl. mod Frankrig Dom af 27. maj 2004. Klagesag nr. 42219/98 og 54563/00 (5.2004 side 268) 6.1. Ret til retfærdig rettergang I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af syv dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 6, stk. 1, at

Ingen adgang

Gaygusuz mod Østrig - Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040)

Gaygusuz mod Østrig Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere De østrigske myndigheder havde givet klageren afslag på

Ingen adgang

Perdigão mod Portugal - Dom af 16. november 2010 Klagesag nr. 24768/06 (1.2011 side 80)

Perdigão mod Portugal Dom af 16. november 2010 Klagesag nr. 24768/06 (1.2011 side 80) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.5. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder Storkammer bestående af 17 dommere I 1995 eksproprierede den portugisiske stat et stykke land

Ingen adgang

Lindheim m.fl. mod Norge - Dom af 12. juni 2012 Klagesag nr. 13221/08 og 2139/10 (4.2012 side 200)

Lindheim m.fl. mod Norge Dom af 12. juni 2012 Klagesag nr. 13221/08 og 2139/10 (4.2012 side 200) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.3. I overensstemmelse med betingelser fastsat ved lov Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne er grundejere, som havde indgået kontrakter om udlejning af deres jorder til brug for

Ingen adgang

J.A. Pye (Oxford) Ltd og J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. mod Storbritannien - Dom af 30. august 2007 Klagesag nr. 44302/02 (1.2008 side 57)

J.A. Pye (Oxford) Ltd og J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. mod Storbritannien Dom af 30. august 2007 Klagesag nr. 44302/02 (1.2008 side 57) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig