Søgeresultater

Viser 11 - 20 af 29 resultater for :

  • "6.1.5.1. Borgerlige retssager" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Vallée (Frankrig) - Dom afsagt den 26. april 1994. Sagsnummer 2/1994/449/528, offentliggjort som A‑289‑A (1.1995 side 046)

Vallée (Frankrig) Dom afsagt den 26. april 1994. Sagsnummer 2/1994/449/528, offentliggjort som A‑289‑A (1.1995 side 046) 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6, stk 1, om en rettergang inden en rimelig frist var krænket i en situation, hvor en bløder, der var blevet HIV‑ smittet ved

Ingen adgang

Dulaurans mod Frankrig - Dom af 21. marts 2000. Klagesag nr. 34553/97 (2.2001 side 096)

Dulaurans mod Frankrig Dom af 21. marts 2000. Klagesag nr. 34553/97 (2.2001 side 096) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsdomstolen fastslår, at den franske Kassationsdomstols afvisning af klagers appel, således som afgørelsen var begrundet, var

Ingen adgang

Silva Pontes (Portugal) - Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 6/1993/401/479, offentliggjort som A 286‑A (1.1995 side 037)

Silva Pontes (Portugal) Dom afsagt den 23. marts 1994. Sagsnummer 6/1993/401/479, offentliggjort som A 286‑A (1.1995 side 037) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9 dommere Kravet i artikel 6

Ingen adgang

Schouten og Meldrum (Holland) - Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 48/1993/443/522 og 49/1993/ 444/523, offentliggjort som A 304 (2.1996 side 098)

Schouten og Meldrum (Holland) Dom afsagt den 9. december 1994. Sagsnummer 48/1993/443/522 og 49/1993/ 444/523, offentliggjort som A 304 (2.1996 side 098) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Ifølge Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, skal

Ingen adgang

Hansen mod Norge - Dom af 2. oktober 2014 Klagesag nr. 15319/09 (6.2014 side 398)

Hansen mod Norge Dom af 2. oktober 2014 Klagesag nr. 15319/09 (6.2014 side 398) 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager ankede en byretsdom til landsretten. Landsretten afviste anken uden yderligere begrundelse end en henvisning til en hjemmel i den norske

Ingen adgang

De Moor (Belgien) - Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 18/1993/413/492, offentliggjort som A‑292‑A (2.1995 side 086)

De Moor (Belgien) Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 18/1993/413/492, offentliggjort som A‑292‑A (2.1995 side 086) 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Domstolen fandt, at der ved afslag på en ansøgning om optagelse på listen over advokatelever

Ingen adgang

Scollo (Italien) - Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 24/1994/471/552, offentliggjort som A 315-C (4.1996 side 217)

Scollo (Italien) Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 24/1994/471/552, offentliggjort som A 315-C (4.1996 side 217) 6.1.5.1. Borgerlige retssager I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde et uproportionalt

Ingen adgang

Hamer mod Frankrig - Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 34/1995/540/626 (6.1997 side 370)

Hamer mod Frankrig Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 34/1995/540/626 (6.1997 side 370) 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 6.1.5.1. Borgerlige retssager Kammer bestående af 9 dommere Klager var indtrådt i en straffesag som civil part uden at nedlægge påstand om erstatning. Straffesagens udfald havde ikke

Ingen adgang

Katte Klitsche de la Grange (Italien) - Dom afsagt den 27. oktober 1994. Sag nr. 21/1993/416/495, offentliggjort som A 293-B (3.1995 side 135)

Katte Klitsche de la Grange (Italien) Dom afsagt den 27. oktober 1994. Sag nr. 21/1993/416/495, offentliggjort som A 293-B (3.1995 side 135) 6.1.5.1. Borgerlige retssager I.1.2. Berøvelse af ejendom i samfundets interesse Kammer bestående af 9 dommere En arealanvendelsplan, som forbød en ejer af et stort areal at opføre

Ingen adgang

Di Pede mod Italien - Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 83/1995/589/675 (2.1998 side 083)

Di Pede mod Italien Dom afsagt den 26. september 1996. Sagsnummer 83/1995/589/675 (2.1998 side 083) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 35.1.2. Nationale retsmidler skal være effektive 35.1.3. Klagen skal indgives indenfor et tidsrum af 6 måneder fra den dato, da den endelige nationale afgørelse blev truffet Kammer bestående af 9