Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 110 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Håkun Djurhuus x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Proceduren (4. udg.)

Proceduren (4. udg.)

Pernille Backhausen, Håkun Djurhuus, og Christian Lundblad

Ikke blot er 2019 året for retsplejelovens 100 års jubilæum; det er også 10 år siden, sidste udgave af Proceduren (3. udgave) udkom. Sidst gik der 25 år mellem 2. og 3. udgave, men udviklingen på procesrettens område, herunder digitaliseringen af sagsgange, har gjort, at tiden var inde til en ny udgave. Formålet med "Proceduren" er at praktikere fra retssalene giver deres subjektive beskrivelse og anbefaling af, hvorledes retssager af forskellig karakter bedst muligt behandles. De fleste kapitler i den nye udgave er skrevet i samarbejde mellem en dommer og en advokat eller anklager for netop at få de forskellige synsvinkler frem og så vidt muligt finde frem til en fælles god og anerkendt praksis.

Ingen adgang
Omslag Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet (1. udg.)

Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet (1. udg.)

Steffen Pihlblad, Christian Lundblad, Claus Søgaard-Christensen, og Håkun Djurhuus

For at bistå parternes advokater og voldgiftsdommerne med at udnytte fordelene ved den partsautonomi, der er grundlaget for alle voldgiftssager, forsøger vi i bogen at give praktiske råd og vink samt at komme med anbe-falinger om »best practice« vedrørende voldgiftssagens behandling. Formå-let med bogen er at være et opslagsværk i såvel dansk som international voldgift for praktikere. Bogen tager sit naturlige udgangspunkt i Voldgiftsinstituttets regler for behandling af voldgiftssager (2008). For at illustrere og perspektivere reg-lerne vil der kunne findes adskillige henvisninger til voldgiftsloven, andre voldgiftsinstitutioners regler samt relevant domspraksis mv.

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Planlovens § 36 – var et byggeri erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens landbrugsbedrift?

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Håkun Djurhuus