Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

  • Forfatter eller redaktør: Tobias Bonde Frost x
  • Selskabsret og kapitalmarkedsret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Tobias Bonde Frost

In NTS-2017.2-3.1, the authors challenged the administrative practice of the Danish Business Authority in their interpretation of Section 104 (2) of the Danish Companies Act by concluding that a postal vote can indeed be withdrawn by the casting shareholder under the same circum- stances as regards a voting proxy (i.e. subject to the rules which follows from the Danish Contra- cts Act), and that a company accordingly can- not lay down rules, which makes it impossible for a shareholder to withdraw a postal vote, if the assumptions under which the postal vote was cast have substantially changed after the company received the postal vote. Building on the conclusions from NTS-2017.2-3.1, this artic- le contains an analysis of how a company can allow withdrawal of postal votes without vio- lating the Danish doctrine of equal treatment of shareholders. We conclude that a company, when deciding whether to allow a withdrawal of a postal vote, should consider the signifi- cance of the resolution for the shareholder and that in doing so should pay special attention to whether the shareholders wishing to withdraw their postal vote are in the same situation and whether material events have occurred after the casting of the postal vote which has changed the assumptions under which the postal vote was cast. Finally, we conclude that the company’s ability to deny the withdrawal of a postal vote is more restricted if the resolution concerns the economic rights of the shareholder than the ad- ministrative rights.

Ingen adgang

Tobias Bonde Frost og Henning Hedegaard

Ingen adgang

Tobias Bonde Frost og Moalem Weitemeyer Bendtsen

Ingen adgang

Andreas Løndahl Hertel og Tobias Bonde Frost

Den 3. juli 2016 trådte Markedsmisbrugsforordningen (”Forordningen”) i kraft. Forordningen har medført en række ændringer i de hidtil gældende regler for blandt andet udstederes håndtering af intern viden, oplysningsforpligtelser og ledende medarbejderes transaktioner.

Denne artikel vil gennemgå de fire væsentligste ændringer, som Forordningen har medført. I artiklens appendiks er opstillet en overordnet beskrivelse af disse fire ændringer.

Fodnoter

1

Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF.

2

Foruden de i figuren listede ændringer, har Forordningen medført (i) nye regler om udstederes foretagelse af markedssondering, (ii) nye regler om aktietilbagekøb og stabilisering, (iii) en ny whistleblower-ordning, samt (iv) udvidelse af markedsmisbrugsbegrebet og de strafferetlige sanktioner. Disse ændringer vil dog ikke blive behandlet i denne artikel.