Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Anders Ørgaard x
  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Anders Ørgaard

Ingen adgang

Anders Ørgaard

Ingen adgang

Anders Ørgaard

Det har flere gange været fremme i domspraksis og i teorien, om det er et selskabs konkursbo eller den enkelte kreditor, der kan rejse et erstatningskrav. Der argumenteres for, at dette afgøres efter, om tabet er lidt af selskabet før konkursen eller hos den enkelte kreditor. Det søges tillige beskrevet, hvornår tabet er lidt hos henholdsvis selskab og kreditor.

Ingen adgang

Stephan Fischer Hvam og Anders Ørgaard

Selskabsloven indeholder generalklausuler, hvorefter generalforsamlingsbeslutninger og ledelsesbeslutninger i kapitalselskaber kan erklæres ugyldige. I modsætning til generalklausulerne i aftaleloven og generalklausulen vedrørende omstødelse i konkursloven bygger generalklausulerne i selskabsloven ikke oven på specifikke ugyldighedsregler. Uden specifikke ugyldighedsregler til at give et fingerpeg om, hvilke typer beslutninger der skal rammes, svæver de selskabsretlige generalklausuler mere frit. Den sporadiske praksis fra domstolene vedrørende generalklausulerne udgør således en uskarp mosaik af afgørelser, som det er svært at opstille klare retningslinjer på baggrund af. I praksis betyder dette sandsynligvis, at sager om muligt krænkende beslutninger opgives. Hvis selskabsloven skal have mere operative ugyldighedsregler, er det måske en idé for det første at gøre det mere klart, hvad betingelserne for at anvende generalklausulerne er, og for det andet at opstille mere specifikke ugyldighedsregler og/eller give mere håndfaste beføjelser, hvilket eksempelvis ses anvendt i nordisk ret.