Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 107 resultater for :

  • "6.1. Ret til retfærdig rettergang" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mladen Naletilic mod Kroatien - Afgørelse af 4. maj 2000. Klagesag nr.51891/99 (2.2001 side 086)

Mladen Naletilic mod Kroatien Afgørelse af 4. maj 2000. Klagesag nr.51891/99 (2.2001 side 086) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Der var ikke sket en krænkelse af klagers ret til en retfærdig rettergang i medfør af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, i et tilfælde som det foreliggende

Ingen adgang

Ovidiu Cristian Stoica mod Rumænien - Dom af 24. april 2018 - Klagesag nr. 55116/12 (3.2018 side 49)

Ovidiu Cristian Stoica mod Rumænien Dom af 24. april 2018 Klagesag nr. 55116/12 (3.2018 side 49) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, som var blevet frifundet i første instans, blev i landsretten dømt for udbredelse af utugtige billeder uden genafhøring af de vidner, der afgav forklaring i

Ingen adgang

Anagnostopoulos mod Grækenland - Dom af 3. april 2003. Klagesag nr. 54589/00 (4.2003 side 188)

Anagnostopoulos mod Grækenland Dom af 3. april 2003. Klagesag nr. 54589/00 (4.2003 side 188) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af kravet på en rettergang, at en straffesag hvorunder anmelderen havde fremsat krav på en godtgørelse for ikke-økonomisk skade, blev forældet som

Ingen adgang

Naït-Liman mod Schweiz - Dom af 15. marts 2018 - Klagesag nr. 51357/07 (3.2018 side 43)

Naït-Liman mod Schweiz Dom af 15. marts 2018 Klagesag nr. 51357/07 (3.2018 side 43) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrørte de schweiziske domstoles afvisning af at behandle klagers civile krav om godtgørelse for ikke-økonomisk skade som følge af, at han angiveligt havde været

Ingen adgang

Santambrogio mod Italien - Dom af 21. september 2004. Klagesag nr. 61945/00 (1.2005 side 61)

Santambrogio mod Italien Dom af 21. september 2004. Klagesag nr. 61945/00 (1.2005 side 61) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, at klageren, der var involveret i en ægteskabssag, havde fået afslag på en ansøgning om

Ingen adgang

Serves mod Frankrig - Afgørelse truffet den 4. maj 2000. Klagesag nr. 38642/97 (2.2001 side 085)

Serves mod Frankrig Afgørelse truffet den 4. maj 2000. Klagesag nr. 38642/97 (2.2001 side 085) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsdomstolen udtalte, at der under behandlingen af en straffesag kunne være situationer, hvor anklagemyndighedens brug af beviser optaget mod klagers vilje

Ingen adgang

Turquin mod Frankrig - Afgørelse af 24. januar 2002. Klagesag nr. 43467/98 (2.2002 side 110)

Turquin mod Frankrig Afgørelse af 24. januar 2002. Klagesag nr. 43467/98 (2.2002 side 110) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Det var ikke i strid med artikel 6, at en national domstol tillod anklagemyndigheden at benytte en optagelse af en samtale, som en privat person havde haft med den tiltalte, og

Ingen adgang

Condron mod Storbritannien - Dom afsagt den 2. maj 2000. Klagesag nr. 35718/97 (2.2001 side 103)

Condron mod Storbritannien Dom afsagt den 2. maj 2000. Klagesag nr. 35718/97 (2.2001 side 103) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående 7 dommere To narkomaner blev anholdt af politiet mistænkt for salg af heroin. Under afhøringerne nægtede de at udtale sig efter råd fra deres advokat, der skønnede, at de begge led af

Ingen adgang

Ferreira Santos Pardal mod Portugal - Dom af 30. juli 2015 Klagesag nr. 30123/10 (5.2015 side 332)

Ferreira Santos Pardal mod Portugal Dom af 30. juli 2015 Klagesag nr. 30123/10 (5.2015 side 332) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager fik en permanent nedsættelse af erhvervsevnen med 28,8 % som følge af en færdselsulykke, hvor han var passager i sit eget køretøj. Klager søgte

Ingen adgang

Fazia Ali mod Storbritannien - Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 40378/10 (1.2016 side 69)

Fazia Ali mod Storbritannien Dom af 20. oktober 2015 Klagesag nr. 40378/10 (1.2016 side 69) 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager ansøgte som mor til to og hjemløs kommunen om anvisning af en bolig, men afviste to tilbud som utilfredsstillende. Hun anførte også, at hun ikke modtog det andet