Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 94 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Anders Ørgaard x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Eksekutionsret (3. udg.)

Eksekutionsret (3. udg.)

materiel foged- og auktionsret

Anders Ørgaard

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om: – Eksekutionsfundamenter, Retsafgørelser, Gældsbreve, Forlig, Pantebreve. – Genstande for eksekution, Fast ejendom, Løsøre, Fordringer. – Hvem der kan forlange eksekution? – Hvem eksekutionskravet kan rettes mod? Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013. Om forfatteren: Anders Ørgaard er professor i formueret og institutleder ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Han erhvervede i 2006 ph.d.-graden på en afhandling om voldgiftsaftalen, og han fungerer i dag som voldgiftsdommer. Han har publiceret en række artikler og bøger om formueretlige og procesretlige emner.

Ingen adgang
Omslag Konkursret (12. udg.)

Konkursret (12. udg.)

Anders Ørgaard

Nu foreligger 12. udgave af Konkursret. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

Ingen adgang
Omslag Konkursret (11. udg.)

Konkursret (11. udg.)

Anders Ørgaard

Den nu foreliggende udgave af Konkursret er en videreførelse af Niels Ørgaards værk af samme navn. Jeg overtog revideringen af bogen med 7. udgave i 1999. Den nu foreliggende udgave medtager nye afgørelser og ny litteratur. Der er ikke taget hensyn til materiale offentliggjort efter 1. november 2013.

Ingen adgang
Omslag Eksekutionsret (1. udg.)

Eksekutionsret (1. udg.)

materiel foged- og auktionsret

Anders Ørgaard

Jeg har i denne bog forsøgt at fremstille de fogedretlige og auktionsretlige regler fra en formueretlig synsvinkel. Der er derfor stort set ikke medtaget spørgsmål af processuel karakter. Forarbejet til bogen er et kompendium i eksekutionsret. Det har gennem flere år været anvendt til undervisning i eksekutionsret ved Aalborg Universitet. Efter at jeg har arbejdet videre med kompendiet og tilføjet kapitlet om tvangsauktion, foreligger resultatet nu som denne bog. Det var planen, at bogen skulle have foreligget for et par år siden, men andre gøremål har forhindret dette. Jeg skylder daværende jurastuderende – nu advokatfuldmægtig – Mathias Kjærsgaard Larsen tak for i sin tid at have bistået med indsamling af relevant domsmateriale. Jeg vil ligeledes takke advokat, ph.d. Pia Moltke Jensen for at have læst og kommenteret kapitlet om tvangsauktion. Jeg vil også gerne takke advokat, ph.d. Stinne Richter Berg for at have læst og kommenteret dele af den øvrige fremstilling. Endelig takker jeg stud.jur. Jakob Gregers Andersen for at have udarbejdet stikordsregister. Der er ikke taget hensyn til materiale offentliggjort efter 31. maj 2013. Aalborg juni 2013 Anders Ørgaard

Ingen adgang
Omslag Eksekutionsret (2. udg.)

Eksekutionsret (2. udg.)

materiel foged- og auktionsret

Anders Ørgaard

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:EksekutionsfundamenterRetsafgørelserGældsbreveForligPantebreveGenstande for eksekutionFast ejendomLøsøreFordringerHvem der kan forlange eksekution?Hvem eksekutionskravet kan rettes mod? Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013.

Ingen adgang
Omslag Konkursret (13. udg.)

Konkursret (13. udg.)

Anders Ørgaard

Nu foreligger 13. udgave af Konkursret. Som tidligere udgaver er denne centreret om den materielle konkursret. Hertil hører reglerne om konkursens begyndelse og retsvirkningen, reglerne om konkursboets aktiver og passiver samt reglerne om omstødelse.

Ingen adgang
Omslag Almindelig kontraktret (6. udg.)

Almindelig kontraktret (6. udg.)

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard

Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Bogen giver et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret, og gennemgår på systematisk vis alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning. Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.

Ingen adgang
Omslag Rekonstruktionsret (5. udg.)

Rekonstruktionsret (5. udg.)

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen, og Anders Ørgaard

Bogen rekonstruktionsret behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. "Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af: •de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord; •reglerne om frivillige gældsordninger; •de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden.

Ingen adgang
Omslag Rekonstruktionsret (4. udg.)

Rekonstruktionsret (4. udg.)

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen, og Anders Ørgaard

Den her foreliggende udgave af Rekonstruktionsret er opdateret pr. 1. november 2013.

Ingen adgang
Omslag Rekonstruktionsret (6. udg.)

Rekonstruktionsret (6. udg.)

Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen, og Anders Ørgaard

Bogen 'Rekonstruktionsret' behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen – der er opdateret med ændringerne som følge af gennemførelsen af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv – gennemgår de juridiske rammer for rekonstruktionsret, for at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. "Rekonstruktionsret" indeholder en gennemgang af: – de processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord; – reglerne om frivillige gældsordninger; – de forskellige rekonstruktionsmodeller, der enkeltvis eller i kombination giver flere rekonstruktionsmuligheder afhængigt af de økonomiske forhold i virksomheden