Titelvisning (bogens hovedside)

DOWNLOAD EN PRINTVENLIG VERSION AF DENNE VEJLEDNING 

Generel information
På Jurabibliotek.dk platformen kan du tilgå indholdet på to niveauer – "Titelniveau" og "Kapitelniveau". Vi kalder selve sidevisningen for hhv. "Kapitelvisning" og "Titelvisning".

Titelvisning
"Titelvisning" er bogens hovedside og er en samlet fremstilling af bogen og dens indhold, hvorfra du kan du navigere til indholdet "Kapitelniveau" - enten ved hjælp af en indholdsoversigt eller ved at søge i bogen. "Kapitelniveauet" er så at sige det underste niveau og indeholder selve indholdet af de enkelte kapitler i bøgerne.

"Titelniveauet" indeholder en lang række oplysninger om bogen på metadataniveau, herunder eksempelvis bogens titel, forfatter, resumé etc. Sammenlignet med en fysisk bog vil det svare til bogens omslag, titelside, kolofon, bagsidetekst og indholdsfortegnelse.

Alle klikbare bogtitler og omslag på Jurabibliotek.dk vil lede dig til "Titelvisning". Dette gælder også titelresultater i resultatlisten.

Muligheder på siden
Du har her mulighed for generelt at orientere dig om bogen, gå til indhold ved hjælp af en indholdsoversigt eller søge i bogen.

Finder du ikke lige det, du søger, har du mulighed for at gå til titler, der ligner denne. Du kan se, hvad forfatterne til en bog også har været medvirkende til eller finde bøger inden for samme emnekategorier.

Endvidere har du mulighed for at tilføje bogen til dit personlige indhold, lave autogenererede litteraturhenvisninger samt dele indhold med andre brugere. Du kan gemme og dele indhold (genveje) samt lave autogenerede litteraturhenvisninger på hhv. Titel- og Kapitelniveau, men du kan ikke dele indhold, lave genveje eller lave autogenerede litteraturhenvisninger på sideniveau. 

Læs mere i menuen til venstre om sidens opbygning og struktur, hvor du finder de forskellige funktioner.

BEMÆRK: Indholdet på Jurabibliotek.dk ligger pt. kun tilgængelig i PDF-format. Det betyder, at indholdet af bøgerne bliver gengivet som billedfiler på platformen. Billedfiler understøtter IKKE fremhævning af søgeord i indholdet. Du kan heller ikke kopiere tekst direkte fra indholdet eller bruge annoteringsfunktion.

Til gengæld kan du downloade kapitelindhold som PDF og åbne PDF’en i Acrobat. Her fra kan du både foretage søgninger, kopiere tekst, printe pæne udskrifter mv.
Download PDF er tilgængelig fra både Titelvisning og Kapitelvisning. Du kan kun downloade kapitler, hverken enkeltsider eller hele titler.

Vi arbejder på at få konverteret indholdet til et format, som understøtter såvel fremhævning af søgeord som kopiering og annoteringsfunktion. Vi forventer at påbegynde dette i første kvartal af 2019.