Tilgængelighed - WCAG 2.1


Jurabibliotek understøtter WCAG 2.1 standarden for webtilgængelighed, der har til formål at sikre at så mange som muligt kan bruge websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Øget tilgængelighed hjælper med:

• at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne

• at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus

• at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl

• at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet