Privatlivspolitik

28.08.2019

Download printvenlig version


Dine personoplysninger tilhører dig. I Djøf Forlags privatlivspolitik for Jurabibliotek.dk kan du læse om, hvordan Djøf Forlag håndterer dine personoplysninger, og hvordan vi bruger oplysningerne til at levere Jurabibliotek.dk til dig og tilpasse og forbedre indholdet og din brugeroplevelse. Du kan også læse om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, så du trygt kan bruge Jurabibliotek.dk.

Privatlivspolitikken har også til formål at orientere dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
 

Dataansvar og kontakt
Djøf Forlag A/S (Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S) CVR nr. 19526585, Gothersgade 137, st. tv., 1123 København K, tlf. +45 39 13 55 00, forlag@djoef.dk, www.djoef-forlag.dk, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39135500 eller forlag@djoef.dk.
 

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
Nedenfor kan du se, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, og hvad retsgrundlaget er for behandlingen.

Der behandles ingen særlige kategorier af personoplysninger.

 

FORMÅL

ANVENDELSE

GDPR-retsgrundlag

Levering af tjenesten

Vi anvender personoplysninger til at levere tjenesten Jurabiblioteket.dk til dig, herunder til at bekræfte hvem du er baseret på dit brugerlogin og password, og med det formål at give dig adgang til relevante dele af Jurabibliotek.dk’s lukkede tjenester og/eller indhold.

Personoplysningerne bruges desuden til at sikre, at vilkårene i aftalen med dig og/eller din arbejdsgiver overholdes.

Visse af disse personoplysninger er leveret af din arbejdsgiver.

Vi anvender følgende personoplysninger: brugerlogin og password, navn, e-mail og arbejdsplads (IP-adressen)

Opfyldelse af kontrakt eller samtykke (GDPR, art. 6.1.a, eller GDPR, art. 6.1.b)

Personaliseret anvendelse af tjenesten

Vi anvender personoplysninger til at understøtte de platform-features, som du selv aktiverer til at understøtte driften af Jurabibliotek.dk.

Endelig anvendes personoplysningerne til at beskytte vitale interesser.

Vi anvender følgende personoplysninger:

 • De genveje til indhold, du laver.

 • De søgninger, du gemmer.

 • De noter, du laver, eller som andre deler med dig.

 • De e-mail-adviseringer, du aktiverer.

 Det er kun brugeren, der har adgang til egne gemte søgninger og noter. Brugeren kan dele sine noter med andre brugere, der er tildelt af den samme arbejdsgiver.

Opfyldelse af kontrakt eller samtykke (GDPR, art. 6.1.a, eller GDPR, art. 6.1.b)

 

Se cookiepolitik.

At overholde forpligtelser over for rettighedshavere (f.eks. royaltybetaling til forfattere)

At understøtte betaling til forfattere eller andre indholdsleverandører.


Vi anvender følgende personoplysninger:

 • De titler du tilgår

 • De features, du anvender (f.eks. søgning, download af pdf)

 • De ord du søger på

 • De links du klikker på (f.eks. dokumenttitler, forfatternavne)

 • De sider du besøger.

Retlig forpligtelse GDPR, art 6.1.c

At udvikling af tjenesten

At udvikle og optimere jurabibliotek.dk i brugernes og i egen interesse.

At udvikle nyt indhold af interesse for vores brugere.

Generel forretningsudvikling.

Legitim interesse GDPR, art 6.1.f

Notifikationer

 

Notifikationer om nye udgivelser, som tilbydes via Jurabiblioteket.dk inden for det interesseområde, som den enkelte bruger har slået til.

Notifikationen sendes til brugeren i form af en e-mail.

E-mailen vil indeholde en simpel tekststreng om, at der er en ny udgivelse tilgængelig inden for interesseområdet, samt et link til udgivelsen.

Der sker ikke målretning af disse notifikationer til bestemte brugere ud fra brugeres adfærd og søgninger.

Kun brugeren har adgang til har at se den enkeltes indstillinger om interesseområder.

Der foretages ikke markedsføring ved brug af elektroniske medier.

Legitim interesse GDPR, art 6.1.f

 

Modtagere eller kategorier af modtagere
Djøf Forlag videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig, hvis det er påkrævet ifølge en retsafgørelse eller gældende lovgivning.

Djøf forlag anvender følgende databehandler: Dartmouth Journal Services, 5 Pilgrim Park Road, Waterbury, VT 05676, USA, til brug for drift af den tekniske platform, der understøtter Jurabibliotek.dk. Overførsel sker i henhold til model klausul aftale.
 

Databehandleren anvender følgende underdatabehandlere:


For Google Analytics har vi aktiveret indstillingen "obfuscation setting" for IP-adresser, så vi minimerer risikoen for, at en IP-adresse kan spores til en enkeltperson.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi anvender databehandlere uden for EU.  Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti (for eksempel anvendelse af Kommissionens standard kontrakter). 

Vores databehandler til Jurabibliotek.dk er lokaliseret i USA: Dartmouth Journal Services, 5 Pilgrim Park Road, Waterbury, VT 05676, USA. Overførslen sker med hjemmel i Kommissionens standardkontrakter. Kopi heraf kan fås ved henvendelse til DJØF Forlag via tlf. 39135500 eller forlag@djoef.dk.
 

Hvor stammer dine personoplysninger fra
Vi indsamler personoplysninger på følgende måder:

 • Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som bruger på Jurabibliotek.dk.

 • Oplysninger, som din arbejdsgiver giver os i forbindelse med oprettelse af dig som bruger på Jurabibliotek.dk. Fra din arbejdsgiver har vi alene modtaget personoplysninger om brugerlogin, password, navn, e-mail og arbejdsplads (IP-adressen).

 • Oplysninger, som vi får gennem din brug af tjenester på Jurabibliotek.dk.

 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du er registreret som bruger på Jurabibliotek.dk. Hvis du ikke længere er registreret som bruger på Jurabibliotek.dk, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger senest 5 år plus løbende år efter at dit abonnement er ophørt.
 

Profilering
Vi anvender ikke dine personoplysninger til profilering.


Sikkerhedsforanstaltninger
Djøf Forlag opbevarer dine personlige personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi har i Djøf Forlag implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Djøf Forlags sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.


Ændring af Djøfs privatlivspolitik
Djøf Forlag kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden. Ved større ændringer sker der orientering af Jurabibliotek.dk’s brugere i forbindelse med login. Djøf Forlags nye privatlivspolitik vil herefter være gældende.
 

Trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på tlf. 39135500 eller forlag@djoef.dk.


Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på tlf. 39135500 eller forlag@djoef.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. 

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder her:
 

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere personoplysninger. Størstedelen af de personoplysninger, vi behandler om dig som bruger, vil være tilgængelig på din profil.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Brugeroplysninger skal rettes af din arbejdsgiver eller af den som har givet dig adgang til jurabibliotek.dk 


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige slettefrist indtræder. 


Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse særlige tilfælde mulighed for at anmode om at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.