Prøv lykken med FAQ

Vi har samlet en række FAQ's, som vi håber du kan få glæde af. Spørgsmål/svar går på tværs af platformen og vedrører både adgangsspørgsmål som brug af platformen.

Hvorfor har jeg ikke adgang til indhold i fuld tekst?
Min licensnøgle virker ikke?
Hvorfor kan jeg ikke se hithighlight?
Hvordan printer jeg?
Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord?
Kan jeg tilkøbe indhold?
Hvordan kan jeg få en prøveadgang?
Hvilke browser understøtter Jurabibliotek.dk?

 


Hvorfor har jeg ikke adgang til indhold i fuld tekst?

Du er ikke logget ind?
Du skal være logget ind for at få adgang til indholdet i fuld tekst (medmindre du eller din arbejdsgiver har købt IP-adgang).

Det indhold, du forsøger at få adgang til, er ikke en del af dit abonnement? 
Kontakt den ansvarlige på din arbejdsplads eller Djøf Forlag på
forlag@djoef.dk for at høre, hvad jeres abonnement dækker.

Dit abonnement er ophørt? 
Kontakt Djøf Forlag på
forlag@djoef.dk

Du har adgang til indholdet via en licensnøgle, men har glemt at indløse denne?
Se vejledning for indløsning af licensnøglen
her.

Du har glemt at logge ud og ind igen efter indløsning af licensnøglen?
Se vejledning for indløsning af licensnøglen
her.

Til top


Min licensnøgle virker ikke

Licensnøglen åbner ikke for adgang til indholdet
Har du problemer med at tilgå indholdet umiddelbart lige efter, at du har indløst din licensnøgle, skal du blot logge ud og logge ind igen. 

Licensnøglen findes ikke
Hvis din licensnøgle ikke virker, skal du først tjekke, at du ikke har tastet forkert. Vær især opmærksom på at tallet "0" (nul) og bogstavet "O" kan ligne hinanden meget. Vi anbefaler af den årsag at du anvender copy-paste-funktionen. Vær opmærksom på ikke at få kopieret et mellemrum med. Systemet giver dig beked, hvis licensnøglen ikke findes.

Licensnøglen er optaget
Hvis licensnøglen stadig ikke virker, kan det være fordi, at licensnøglen er optaget, dvs. bliver brugt af en af dine kollegaer. Enten er to ens licensnøgler blevet udleveret ved en fejl, eller også er der gået for lang tid mellem udlevering og indløsning, så den interne administrator har troet, at licensnøglen var ledig. Systemet giver dig besked om at licensnøglen er optaget.

Henvend dig til administratoren af Jurabibliotek.dk på din arbejdsplads for at få udleveret en ny. Har du handlet direkte med Djøf Forlag, så skal du henvende dig til Djøf Forlag på forlag@djoef.dk.

Til top


Hvorfor kan jeg ikke se hithighlight?

Bogen er kun tilgængelig i PDF
Du har muligvis fået fat på en bog, der kun er tilgængelig i PDF-format. PDF-formatet understøtter ikke hit-highlight ved platformssøgning, men er bogen fremkommet på søgeresultatlisten vil ordet helt sikkert indgå i kapitlet. Hvis du ønsker at få dit søgeord fremhævet, skal du søge efter ordet igen. Bruge her entent søge-funktionen i PDF-visningen eller download kapitlet som pdf og søg vha. Ctrl + F.

Til top


Hvordan printer jeg?

Skal du printe indhold anbefaler vi, at du downloader en pdf af det pågældende kapitel og printer fra pdf-visningen i Adobe. Så får du absolut det pæneste resultat.

Du kan også bruge browserens print-funktion, hvis du ønsker at udskrive direkte fra platformen. Højreklik med musen og vælg udskriv fra menuen. 

Til top


Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord?

Hvis du har glemt dit kodeord, skal du gå til "Log ind". Klik på ”Glemt kodeord” og oplys din e-mailadresse. Systemet guider dig igennem de næste trin.

Til top


Kan jeg tilkøbe indhold?

Det er desværre ikke muligt at købe adgang til enkelttitler online eller som pay per view el. lign. Ønsker du adgang til en specifik titel, som ikke indgår i dit abonnement, skal du henvende dig til den ansvarlige i din virksomhed.

Har du handlet direkte med Djøf Forlag, skal du henvende dig til Djøf Forlag på
forlag@djoef.dk for at høre om dine muligheder.

Til top


Hvordan kan jeg få en prøveadgang?

Kontakt Djøf Forlag på forlag@djoef.dk

 Til top


Hvilke browser understøtter Jurabibliotek.dk?

Jurabibliotek.dk understøtter de mest udbredte, nyere browsere som Chrome, Edge (ny version fra Jan. 2020), Safari og Firefox.

Jurabibliotek.dk understøtter ikke IE11 og den ældre version af Edge. Den ældre version af Edge betragtes som Microsoft Edge Legacy, og understøttes ikke længere af Microsoft.

Til top