Indhold, struktur og funktioner

Kapitelniveauet er som titelniveauet delt op i en stor (primær) og en lille (sekundær) indholdsrude opdelt af en vertikal toolbar med funktioner. Bogens titel og indholdsfortegnelse fra Titelvisning er rykket til den sekundære indholdsrude, og i den primære indholdsrude viser selve indholdet af bogen. På den måde kan du orientere dig om, hvilken bog du er i og kan navigere til andet indhold i bogen.

Den primære indeholder altså kapitelspecifik information og den sekundære indeholder titelspecifik information.

1. Titeloplysning
Titlen på det kapitel der vises på skærmen samt titlen på den bog, hvori kapitlet findes.

2. Indhold
Her vises selve indholdet kapitlet. 

3. Orienteringspunkt 
Her kan du altid se, i hvilken bog du befinder dig.

4. Søg i denne bog
Du kan her tilgå andet indhold i bogen ved hjælp af en søgning. Funktionen er midlertidig på denne sidevisning og erstattes af "Søg i dette kapitel". Læs mere om funktionen her.

5. Navigation
Indholdsfortegnelse over bogen. Du kan her navigere til andre kapitler i bogen. Indholdet i den primære indholdsrude vil ændre sig i overensstemmelse med det kapitel, du har valgt, mens indholdet i den sekundære indholdsrude vil forblive den samme.

6. Vertikal toolbar 
Her har du mulighed for at benytte forskellige platformstjenester som at Gemme indhold, lave autogenerede henvisninger, Dele indholdet med kollegaer og andre brugere samt mulighed for at udvide eller lukke den sekundære indholdsrude.

Du kan se en samlet oversigt over Jurabibliotek.dk's funktioner og features her.

7. Download PDF
Her har du mulighed for at downloade en PDF af det pågældende kapitel. Download PDF er en vigig funktion på siden, da du her har mulighed for at søge i kapitlet, printe samt kopiere tekst. Læs mere om Download PDF og de tilhørende funktioner her.