Mit indhold

Mit indhold indeholder alt dit gemte indhold - præsenteret i en listevisning. Se hvordan du gemmer indhold her.

Du kan sortere dit indhold, springe direkte til dit gemte indhold, slette samt generere henvisninger til brug for litteraturlister, materialesamlinger mv.

Sortering
Listen er som standard indstillet til at vise senest gemte indhold først. Du kan nemt sortere i listen for at finde det indhold, du søger. Du kan sortere på titel, på dato og alt efter om det er et kapitel eller en bogtitel, du har gemt. Dette gøres ved at bruge de små pile ved siden af overskrifterne på listevisningen.


Gå til

Titlerne på dit gemte indhold fungere som links, så du kan springe direkte til dit gemte indhold, hvad enten det er et kapitel eller en bog.  


Sletning

Derudover har du mulighed for at fjerne, det indhold, som du ikke længere ønsker at gemme. Dette kan du gøre på to måder:

  • Markér med flueben, hvilket indhold, du ikke længere ønsker at gemme, og klik på slet. Brug denne måde, hvis du vil slette flere ad gangen.

  • Klik på det lille kryds i kolonnen ”Handling” ud fra det indhold, du ønsker at fjerne.


Litteraturhenvisning 

Fra listen kan du også lave automatisk genererede litteraturhenvisninger:

  • Klik på det lille anførselstegn i kolonnen handling ud fra det indhold, du vil generere en litteraturhenvisning til

  • Vælg ønsket format i drop-down-listen (APA, MLA, Harvard, Chicago)

  • Klik på "Download"


Den ønskede henvisning er nu tilgængelig i Word. (Se i bunden af skærmen. Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan word-dokumentet tilgås).

Bemærk, at det desværre ikke er muligt at lave henvisninger til bestemte sider i en bog eller et kapitel, det er kun muligt automatisk at henvise til selve kapitlet eller bogen. Et evt. sidetal vil skulle påføres manuelt.