Mine overvågninger/adviseringer

Mine overvågninger indeholder en liste over de overvågninger, du har aktiveret. Du kan sortere dine overvågninger, slette eller slå e-mailadvisering fra.
Har du aktiveret e-mailadvisering til en gemt søgning, vil denne optræde her. Pt. findes der kun en overvågningstype ”Søgning”.

Sortering
Listen er som standard indstillet til at vise senest aktiverede overvågninger. Du kan nemt sortere i listen for at finde den overvågning, du søger. Du kan sortere på titel, overvågningstype eller på dato. Dette gøres ved at bruge de små pile ved siden af overskrifterne på listevisningen.

Gå til
Du har mulighed for at gå til resultatet af den søgning, du overvåger. Det gør du ved hjælp af at klikke på titlerne, der fungerer som links, eller ved at klikke på det lille øje-ikon under kolonnen ”Handling”.

Sletning
Derudover har du mulighed for at de-aktivere dine overvågninger. Dette kan gøres på to måder:

  • Markér med flueben, hvilke overvågninger du ønsker at de-aktivere, og klik på slet. På denne måde, har du mulighed for at slette flere ad gangen.

  • Klik på det lille kryds i kolonnen ”Handling” ud fra den overvågning, du ønsker at de-aktivere.