Min licensnøgle virker ikke


Licensnøglen åbner ikke for adgang til indholdet

Har du problemer med at tilgå indholdet umiddelbart lige efter, at du har indløst din licensnøgle, skal du blot logge ud og logge ind igen. 

Licensnøglen findes ikke
Hvis din licensnøgle ikke virker, skal du først tjekke, at du ikke har tastet forkert. Vær især opmærksom på at tallet "0" (nul) og bogstavet "O" kan ligne hinanden meget. Vi anbefaler af den årsag at du anvender copy-paste-funktionen. Vær opmærksom på ikke at få kopieret et mellemrum med. Systemet giver dig beked, hvis licensnøglen ikke findes.

Licensnnøglen er optaget
Hvis licensnøglen stadig ikke virker, kan det være fordi, at licensnøglen er optaget, dvs. bliver brugt af en af dine kollegaer. Enten er to ens licensnøgler blevet udleveret ved en fejl, eller også er der gået for lang tid mellem udlevering og indløsning, så den interne administrator har troet, at licensnøglen var ledig. Systemet giver dig besked om at licensnøglen er optaget.

Henvend dig til administratoren af Jurabibliotek.dk på din arbejdsplads for at få udleveret en ny. Har du handlet direkte med Djøf Forlag, så skal du henvende dig til Djøf Forlag på forlagssupport@djoef.dk.