Min licensnøgle virker ikke

Hvis din licensnøgle ikke virker, skal du først tjekke, at du ikke har tastet forkert. Vær især opmærksom på at tallet "0" (nul) og bogstavet "O" kan ligne hinanden meget. Vi anbefaler at "copy-paste" licensnøglen. Vær opmærksom på ikke at få kopieret et mellemrum med. 

Hvis licensnøglen stadig ikke virker, kan det være fordi, at licensnøglen er optaget, dvs. bliver brugt af en af dine kollegaer. Enten er to ens licensnøgler blevet udleveret ved en fejl, eller også er der gået for lang tid mellem udlevering og indløsning, så den interne administrator har troet, at licensnøglen var ledig.

Henvend dig til administratoren af Jurabibliotek.dk på din arbejdsplads for at få udleveret en ny. Har du handlet direkte med Djøf Forlag, så skal du henvende dig til Djøf Forlag på forlagssupport@djoef.dk.

OBS: Har du problemer med at tilgå indholdet umiddelbart lige efter, at du har indløst din licensnøgle, skal du blot logge ud og logge ind igen.