Hvem kan få glæde af Jurabibliotek.dk?


Jurabibliotek.dk henvender sig til alle, som i det daglige benytter juridisk litteratur som en naturlig del af deres hverdag til eksempelvis rådgivning, forberedelse af sager, udarbejdelse af materialesamlinger og processkrifter. Jurabibliotek.dk benyttes allerede flittigt blandt flere advokatfirmaer, offentlig myndigheder og retsinstanser.

Jurabibliotek.dk er en abonnementstjeneste og er udelukkende er forbeholdt det professionelle marked. Abonnementet sælges kun som et totalabonnement og gælder alle bøger, der er lagt online, når abonnementet tegnes og alle de bøger, der udgives så længe abonnementsperioden løber. Abonnementet tegnes for ét år ad gangen.