AMS (Account Management System)

Som abonnent på indholdet i Jurabibliotek.dk vælges som minimum én administrator i virksomheden. Administratoren får adgang til en afgrænset del af vores adgangsstyringssystem. Her kan administratoren administrere licensnøgler samt trække rapporter over virksomhedens brug af bøger på Jurabibliotek.dk. 

Administratoren logger på adgangsstyringssystemet med samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk, så det kun er nødvendigt at huske på én kode.

Adgangsstyringssystemet tilgås her: 
https://ams.jurabibliotek.dk

 

LOG IND

1) Gå til: https://ams.jurabibliotek.dk

2) Angiv samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk

3) Klik på ”Log in”

 

MY ACCOUNTS

Der åbner sig nu en øvre menu med tre faneblade. Du har kun adgang til fanen ”Accounts”.

1) Klik på ”Accounts”

2) Vælg ”My accounts” (adgang til din egen individuelle konto samt til virksomhedens konto. 
    Er du administrator for flere virksomheder/institutioner vil disse også fremgå på listen)

3)  Vælg den relevante virksomhedskonto 

 

ACCOUNT DASHBOARD

En ny menu (dashboard) åbner sig for den pågældende virksomhed. 

Fanerne Members og Reports er af relevans for dig som administrator. På fanen Members kan du nulstille og generere nye licensnøgler (inden for det antal du har til rådighed), og på fanen Reports kan du trække stastistik over brugen i din organisation. I menuen til venstre kan du få vejledning i brugen af de to funktioner.