Administrator

Her kan du downloade en printvenlig version af denne vejledning

Vejledning til administrator på Jurabibliotek.dk – ”Licensnøgler”

Som abonnent på indholdet i Jurabibliotek.dk vælges som minimum én administrator i virksomheden. Administratoren får adgang til en afgrænset del af vores adgangsstyringssystem. Her kan hentes oplysninger om virksomhedens indholdsabonnement/-er, genereres rapporter om virksomhedens brug af indholdet samt foretages administration af licensnøgler. Denne vejledning vedrører administration af licensnøgler.

Administratoren logger på adgangsstyringssystemet med samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk, så det kun er nødvendigt at huske på én kode.

Adgangsstyringssystemet tilgås her: https://ams.jurabibliotek.dk

LOG IND

1) Gå til: https://ams.jurabibliotek.dk

2) Angiv samme brugernavn og kodeord som til Jurabibliotek.dk

3) Klik på ”Log in”

MY ACCOUNTS

Der åbner sig nu en øvre menu med tre faneblade. Du har kun adgang til fanen ”Accounts”.

1) Klik på ”Accounts”

2) Vælg ”My accounts” (adgang til din egen individuelle konto samt til virksomhedens konto. 
    Er du administrator for flere virksomheder/institutioner vil disse også fremgå på listen)

3)  Vælg den relevante virksomhedskonto (i eksemplet vælges Testfirma A)

ACCOUNT DASHBOARD

En ny menu (dashboard) åbner sig for den pågældende virksomhed. Se eksemplet nedenfor.

Fanerne Subscription, Users, Members og Reports er af relevans for administrator. På de næste sider gennemgås brug af fanerne Members og Users, som benyttes i forbindelse med administration af licensnøgler.

MEMBERS

Under fanen ”Members” kan administratoren få en oversigt over de udstedte licensnøgler, og hvem der har indløst hvilken, hvornår etc.

Her kan administratoren endvidere nulstille en licensnøgle, dvs. frakoble licensnøglen fra en given brugere. Så snart licensnøglen nulstilles, genereres en ny licensnøgle som erstatning for den gamle, som derefter kan uddeles til en ny medarbejder. Dette kan være relevant i forbindelse med til- og fratrædelser.

 

Oversigten kan kopieres direkte over i Excel, hvor yderligere administration kan foregå. Brug "Marker" Ctrl + c til at kopiere. Indsæt i Excel med Ctrl + v.

 

Fanen er inddelt i to kategorier: ”Member” og ”Institutional access token”

Under ”Member” ses de personer, der har indløst deres licensnøgler.

Under ”Institutional access token” kan administratoren se en totalliste over alle udstedte licensnøgler og hvem, der har indløst hvilken nøgle hvornår.

DU KAN FORETAGE FØLGENDE HANDLINGER

Sorter liste: Listen kan sorteres ved at klikke på overskrifterne til kolonnerne.

Nulstil. Klik på ”reset” i kolonnen yderst til højre. Den person, der har indløst nøglen frakobles, og licensnøglen kan nu gives til en anden.

Kopier lister til excel. Marker de ønskede felter og indsæt i Excel som beskrevet ovenfor.

Download unredeemed tokens er pt. deaktiveret, men samme resultat kan opnås ved at kopiere listen til Excel.