Kapitelvisning (bogens indholdsside)

DOWNLOAD EN PRINTVENLIG VERSION AF DENNE VEJLEDNING

Generel information
På Jurabibliotek.dk platformen kan du tilgå indholdet på to niveauer – Titelniveau og Kapitelniveau. Vi kalder selve sidevisningen for hhv. "Kapitelvisning" og "Titelvisning".

Kapitelvisning
Kapitelniveauet er bogens indholdsniveau. Her finder du selve kapitelteksten til bøgerne. "Titelvisning" er bogens hovedside og er en samlet fremstilling af bogen og dens indhold, hvorfra du kan navigere til indholdet (kapitelniveauet) enten ved hjælp af en indholdsoversigt eller ved at søge i bogen.

Du kommer til kapitelvisning fra "Titelvisning", eller hvis du har du søgt efter indhold og klikket på et kapitel i din resultatliste i Resultatvisning.

Muligheder på siden
På "Kapitelsiden" har du mulighed for at læse det pågældende kapitel, downloade det pågældende kapitel – herunder printe, kopiere eller søge i det pågældende kapitel.

Finder du ikke lige det, du søger, kan du ved hjælpe af en indholdsfortegnelse gå til andre kapitler i bogen, søge i bogen eller gå til bogens hovedside titelniveau.

Endvidere har du mulighed for at tilføje kapitlet til dit personlige indhold, lave autogenererede litteraturhenvisninger samt dele indholdet med andre brugere.

Du kan gemme og dele indhold (genveje) samt lave autogenerede litteraturhenvisninger på hhv. Titel- og Kapitelniveau, men du kan ikke dele indhold, lave genveje eller lave autogenerede litteraturhenvisninger på sideniveau. 

Læs mere i menuen til venstre om sidens opbygning, struktur og funktioner.