Kendelser om fast ejendom

March 25, 2021

Kendelser om fast ejendom er blevet en del af indholdet på Jurabibliotek.dk. Samtlige årgange fra 1975 og frem er nu tilgængelige online. Bemærk at abb. skal tilkøbes.

Tidsskriftet indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt ved voldgiftsretten, Miljø- og Miljøklagenævnet, Planklagenævnet, EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske retter, primært de to landsretter og Højesteret, og henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom og miljøret.

KFE udkommer 6 gange om året.

Læs mere her.