HTML-visning på Jurabibliotek.dk er nu en realitet

October 24, 2019

23 bøger fra vores bagkatalog er nu tilgængelige i html på Jurabibliotek.dk. På nedenstående liste, kan du se hvilke bøger, det drejer sig om. Bøgerne kan forsat vises/downloades som pdf. Vi vil løbende konvertere flere bøger fra vores bagkatalog til HTML og løbende orientere, når flere af vores bøger er tilgængelige i dette format. Langt de fleste nye udgivelser vil fremover være tilgængelige i både HTML og PDF fra den dag, de udkommer.

Følgende bøger fra bagkatologet konverteret og gjort tilgængelige i HTML-visning:


Aktuel udbudsret II (1. udg.)

Appeltilladelser (1. udg.)


Børs- og kapitalmarkedsret (6. udg.)

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis (1. udg.)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Bd. 1-2 (3. udg.)


Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere (4. udg.)


Digital forvaltning (1. udg.)

Entreprise - AB 18 (8. udg.)

EUs udbudsregler - i dansk kontekst (2. udg.)

Folketingsvalgloven (1. udg.)

Forligsmandsloven med kommentarer (2. udg.)

Forvaltningsret (1. udg.)

Kommenteret straffelov - Almindelig del (11. udg.)

Kommenteret straffelov: Speciel del (11. udg.)

Konkurrenceretten (1. udg.)

Lov om trossamfund uden for folkekirken (1. udg.) 

Lærebog om indkomstskat (18. udg.)

Moderne Erstatningsret (1. udg.)

Offentlighedsloven - Med kommentarer (1. udg.)

Patentloven - med kommentarer (2. udg.)

Persondataloven og sagsbehandling i praksis (2. udg.)

Tvang i somatikken (1. udg.)

Ægteskabsloven med kommentarer (1. udg.)